Obecnie na lewej stronie sceny politycznej istnieją już różnego rodzaju ugrupowania. Nadal funkcjonuje Twój Ruch, SLD. Ostatnio miał miejsce także kongres Partii Razem, który zwrócił uwagę sporej grupy osób. Jednak powstaje także inna formacja na lewicy, ruch młodych ludzi, którzy postanowili zacząć działać. Tą formacją są Młodzi dla Lewicy, którzy obecnie w internecie posiadają stronę na Facebooku.

Jaki jest ich program?

Młodzi dla Lewicy deklarują chęć odbudowy lewicy i zachęcają ludzi do tego, aby zaczęli również działać. Ruch ten dąży do budowy nowoczesnego i świeckiego państwa, które byłoby przyjazne dla wszystkich swoich obywateli.

Chcą oni zmian i tego, aby obywatele mogli mieć wpływ na decyzje podejmowane przez polityków, a także wprowadzenia elementów demokracji bezpośredniej. Dzięki demokracji bezpośredniej obywatele mogliby posiadać możliwość decydowania o swoim kraju. Ponadto Młodzi dla Lewicy posiadają pomysł na to, aby wprowadzić instytucję kontroli obywatelskiej. Czym byłaby ta instytucja? Młodzi odpowiadają tak:

"Obywatele mają prawo organizować i przeprowadzać kontrole w instytucjach państwowych. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie przejrzystości instytucji oraz zakończenie samowoli urzędników." - cytat z oficjalnego fanpage'a Młodych dla Lewicy. Pomysł wydaje się być ciekawy, gdyż każdy człowiek miał już wiele razy do czynienia z urzędami i dobrze wie, jak wygląda obecnie sytuacja.

Mówią też, że uczynią urzędy przyjaznymi dla obywateli w myśl zasady, że "zadaniem urzędnika jest pomagać".

Top Videos of the Day

Proponują oni wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które sprawiłyby że, obywatel znajdowałby się w dobrej pozycji. Tak samo opowiadają się za zasadą milczącej zgody, która ma być na korzyść obywatela. Można także zauważyć, że Młodzi dla Lewicy opowiadają się przeciwko inwigilacji i chcą transparentnych instytucji państwowych, a także ochrony prywatności danych osobowych obywateli.

Poglądy w kwestiach społecznych

Młodzi dla Lewicy opowiadają się także za wprowadzeniem związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych. Deklarują oni to, że są za równością małżeńską. Domagają się rozdzielenia państwa i Kościoła, wypowiedzenia konkordatu, likwidacji finansowania związków wyznaniowych przez państwo oraz usunięcia lekcji religii ze szkół. Opowiadają się za modernizacją gospodarki, edukacją spełniającą standardy europejskie oraz naprawą demokracji w Polsce. Mówią otwarcie o budowie demokratycznego państwa obywatelskiego, które będzie nowoczesne, świeckie i przyjazne dla wszystkich obywateli. Uważają, że państwo powinno być przyjacielem obywatela, a nie wrogiem i że polityk powinien służyć społeczeństwu.

Już teraz inicjatywa zdobywa coraz większą popularność. Aktywizacja młodych ludzi może sprawić, że na lewicy pojawi się powiew świeżości i coś nowego.