Prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko podpisał 15 maja 2015 roku ustawę, uznającą status prawny bojowników o niepodległość kraju w XX wieku. Wśród nich znajdują się także członkowie Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Poroszenko zatwierdził ustawę syna komendanta UPA

Służba prasowa prezydenta Ukrainy poinformowała 15.05.2015 o podpisaniu przez Poroszenkę pakietu ustaw, które już w kwietniu zostały przyjęte przez parlament Ukrainy. Uznają one, m.in., status prawny uczestników walk o niezawisłość kraju w XX wieku. W świetle przyjętej ustawy za usankcjonowanych prawem bojowników o wolność Ukrainy uznaje się wszystkich tych, którzy brali udział w różnych formach walki w ubiegłym wieku. Stwierdza się w niej, że "bojownicy o wolność w XX wieku odegrali główną rolę w odrodzeniu ukraińskiej państwowości, proklamowanej 24 sierpnia roku 1991".

Lekceważenie weteranów oraz negowanie celowości ich walki karalne

Podpisana przez prezydenta Ukrainy ustawa przewiduje różnego rodzaju przywileje dla weteranów i ich rodzin. Zapewnia, m.in., zniżki i inne gwarancje socjalne gwarancje, sankcjonuje przyznane w formacjach, w których weterani służyli stopnie wojskowe i odznaczenia. Zabrania również pod groźbą kary negowania celowości walki oraz lekceważenia bojowników.

Uczestnicy rzezi Polaków bohaterami w świetle prawa

Ukraińska Armia Powstańcza podczas II wojny światowej prowadziła działania przeciwko Niemcom i ZSRR. W 1943 roku dokonała również bezwzględnej rzezi ludności polskiej, zamieszkującej tereny Wołynia, Galicji oraz Polesia, mającej na celu całkowite usunięcie Polaków z tych terenów. Z rąk siepaczy UPA zginęło wówczas około 100 tysięcy rodaków. Przyjęcie przez parlament ukraiński tej ustawy oraz podpisanie jej przez Poroszenkę nie najlepiej rokuje dla obecnych stosunków polsko - ukraińskich.

15.05.2015 roku Petro Poroszenko podpisał także ustawę o zakazie propagandy komunizmu i nazizmu, które zostały uznane za systemy przestępcze. Jednocześnie zakazuje się propagowania związanych z nimi symboli.

Zobacz >>> Rosja wykorzystuje Rzeź na Wołyniu by skłócić Polskę i Ukrainę?

Zobacz >>> Polacy szykują lawinę pozwów o zwrot majątków na Kresach - rosyjska TV straszy

Źródło: onet.pl