Ostatnie sondaże partyjne charakteryzują się coraz większą rozbieżnością i wahanami. Najnowsze badanie CBOS-u "Aktualne problemy i wydarzenia" wskazuje, że w Sejmie znalazłyby się tylko 4 formacje polityczne. Na pierwszym miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (do spółki z Solidarną Polską oraz Polską Razem). Chce na nie głosować 35% ankietowanych co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce zajmuje Platforma Obywatelska z poparciem na poziomie 34%, notując spadek o 2 pkt proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja (której przedstawiciel twierdzi, że Korwin-Mikke może nie wystartować w najbliższych wyborach). Zarówno ludowcy jak i KORWiN mogą liczyć na 5 proc. poparcie. Pod progiem znalazła się partia Leszka Millera. Chęć oddania głosu na Sojusz Lewicy Demokratycznej zadeklarowało 4 proc. badanych (spadek o 3 pkt 
procentowe). Taki sam wynik uzyskała nieistniejąca choć zapowiadania lista Pawła Kukiza. Z kolei Twój Ruch Janusza Palikota zdobyłby 2% głosów. Po 1% głosów zdobyłyby: Ruch Narodowy oraz Kongres Nowej Prawicy. Pojedyncze głosy w badaniu uzyskały też: Demokracja Bezpośrednia, Mniejszość Niemiecka, Nowoczesna PL (potencjalna partia Petru i Balcerowicza), Wolność i Równość oraz Zieloni.

Podział mandatów w Sejmie

Do Sejmu dostałyby się tylko 4 ugrupowania, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 204 spośród 460 miejsc w przyszłym Sejmie. Z kolei Platforma Obywatelska mogłaby liczyć na 198 miejsc. Po 29 miejsc uzyskaliby też ludowcy oraz korwiniści. W praktyce oznacza to, że koalicja PO-PSL nie miałaby większości. Najbardziej prawdopodobny scenariusz polegałby na koalicji Prawa i Sprawiedliwości z partią Janusza Korwin-Mikkego - razem mieliby 233 miejsca.
Frekwencja wyborcza została oszacowana na 70 procent (co oznacza wzrost aż o 16 pkt proc.). Badanie (metodą wywiadów telefonicznych) zostało przeprowadzone w dniach od 14 do 20 maja na losowej grupie 1048 dorosłych mieszkańców.


Źródło: wp.pl
#Janusz Korwin-Mikke #Paweł Kukiz #wybory 2015