Janusz Palikot zwołał dziś, 3 maja 2015, konferencję prasową przed budynkiem Polskiej Akademii Nauk. Przedstawił na niej projekt zmienionej Konstytucji RP. Proponowane poprawki dotyczą przede wszystkim Sejmu, Senatu, a także programu świeckiego państwa.

Mniej posłów, likwidacja Senatu

Zasadniczo Janusz Palikot wrócił do wielu postulatów głoszonych przez Platformę Obywatelską - ale przed jej dojściem do władzy. Pierwszym z nich jest likwidacja Senatu. Drugim zaś - zmniejszenie liczby posłów. Palikot proponuje, by liczbę deputowanych określać stosownie do frekwencji w wyborach parlamentarnych. Gdyby ona wyniosła 100%, co oczywiście pozostaje nierealne, posłów byłoby 460, jak dotychczas.

W przypadku mniejszej liczba proporcjonalnie by spadała. I tak: gdyby tylko 50% uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach, liczba posłów w Sejmie wyniosłaby 230. Celem takiego rozwiązania jest to, by zmobilizować partie do walki o wyborców, oni z kolei, jeśli nie znajdą satysfakcjonującego programu wyborczego, mogą wpłynąć na liczebność Sejmu: "Zredukują liczbę posłów, jeśli posłowie ich nie przekonają do tego głosowania" - stwierdził Palikot. Innym dobrym skutkiem zmiany mogłyby być większe ułatwienia w głosowaniu, co też podniosłoby frekwencję.

Janusz Palikot odniósł się również do programu wyborczego Pawła Kukiza, a dokładniej do postulatu o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Według Palikota nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w rezultacie faworyzowałoby większe partie, czyli po prostu Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Top Videos of the Day

A to z kolei doprowadzi do wzmocnienia partyjniactwa krytykowanego przez Pawła Kukiza.

Koniec z konkordatem i inne zmiany

Palikot konsekwentnie trzyma się też postulatu państwa świeckiego i rozdziału religii od państwa. Dlatego proponuje likwidację konkordatu, czyli umowy między Polską a Stolicą Apostolską, oraz m.in. usunięcia z preambuły Konstytucji RP wzmianki o Bogu.

Ponadto zgłosił postulat likwidacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ, jak twierdzi, "jest niepotrzebna w dobie radykalnej technologicznej rewolucji".

Zobacz >>> Program wyborczy Janusza Palikota