2 maja w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej prezydent Bronisław Komorowskim wręczył nominację generalskie. Generałem brygady został szef ABW płk Dariusz Łuczak i szef SKW płk Piotr Pytel. Stopień generalski otrzymało także pięciu strażaków i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wywiad i kontrwywiad zyskał nowych generałów

Płk Dariusz Łuczak został szefem ABW w styczniu 2013 roku. Z wykształcenia prawnik. Był członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. W 1995 roku zaczął pracę w białostockiej delegaturze Urzędu Ochrony Państwa (UOP). Po likwidacji UOP zostaje szefem oddziału ABW w Białymstoku.

Od 2012 roku był zastępcą szefa ABW a 16 stycznia 2013 został powołany na stanowisko szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Płk Piotr Pytel w 2014 r. został powołany na stanowisko szefa SKW, z wykształcenia psycholog. Pracował między innymi w UOP, ABW oraz Generalnym Inspektoracie Celnym. W 2008 r. rozpoczął służbę w SKW.

Strażacy i pogranicznicy

Awans na stopień generalski odebrało także dwóch funkcjonariusz Straży Granicznej. Generałem brygady został płk. Andrzej Pilaszkiewicz - zastępca komendanta głównego SG oraz płk. Andrzej Kamiński - komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Państwowa Straż Pożarna zyskała dwóch generałów a właściwie nadbrygadierów bo taki stopień funkcjonuje w SP. Awans na nadbrygadiera otrzymało trzech komendantów wojewódzkich. St. bryg.

Top Videos of the Day

Andrzej Szcześniak z Wrocławia, st. bryg. Tadeusz Milewski z lubelskiej straży pożarnej i st. bryg. Józef Galica z mazowieckiej straży.

Tradycyjnie nominację generalskie wręczane są w Pałacu Prezydenckim. Zazwyczaj trzy razy do roku przy okazji Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia), 11 listopada w Święto Niepodległości oraz z okazji Konstytucji 3 Maja (3 maja). Zazwyczaj lista nominowanych oficerów krąży wśród zainteresowanych na miesiąc wcześniej. Tym razem prezydent awansował oficerów w służbach istotnych dla bezpieczeństwa kraju co jest odbiciem polityki ostatnich miesięcy w resortach obronnych.

źródło: PAP