wybory prezydenckie 2015 już za niecały miesiąc. Będą się one różnić od poprzednich tym, że każdy wyborca będzie miał prawo do głosowania korespondencyjnego. Wcześniej to prawo przysługiwało jedynie osobom niepełnosprawnym albo zamieszkałym poza granicami kraju. Jednak aby móc w ten sposób zagłosować, trzeba wcześniej spełnić pewne warunki.

Głosowanie korespondencyjne - jakie wymagania trzeba spełnić?

Zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w prawie wyborczym, w zbliżających się wyborach prezydenckich z formy głosowania korespondencyjnego może skorzystać każdy obywatel, nie tylko niepełnosprawny czy mieszkający poza granicami Polski - jak to było wcześniej.

Jedynym warunkiem, który musi w tym celu zostać spełniony, jest zgłoszenie do 27 kwietnia wniosku o głosowanie korespondencyjne do odpowiedniego dla miejsca zameldowania urzędu gminy albo miasta. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Należy podać potrzebne dane osobowe: imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, datę urodzenia, informację, których wyborów zgłoszenie dotyczy, adres, na jaki powinien zostać przesłany tzw. pakiet wyborczy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w danej gminie. W przypadku wyborców słabowidzących istnieje również możliwość wnioskowania o dołączenie do wysyłanego pakietu wyborczego nakładki z zapisem w alfabecie Braille'a. Jeżeli dostarczone w odpowiednim urzędzie i w odpowiednim czasie oświadczenie spełni konieczne wymogi, w ciągu tygodnia, a najpóźniej do 4 maja, pakiet wyborczy zostanie wysłany pod wskazany adres (istnieje także możliwość osobistego odebrania pakietu, co należy zaznaczyć we wniosku).

Top Videos of the Day

Pakiet wyborczy składać się będzie z karty do głosowania, instrukcji głosowania, zaadresowanej koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, nakładki na kartę, jeśli zgłoszenie zawierało prośbę o nią oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Oświadczenie to jest konieczne, aby głos był uznany za ważny. Wypełniony pakiet wyborczy powinien być wysłany najpóźniej w środę 6.05.2015 roku.

Jeżeli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni wymogów, wyborca zostanie poproszony o wprowadzenie koniecznych uzupełnień, czego powinien dokonać w ciągu 3 dni od daty odebrania wezwania.

>>> ZOBACZ TEŻ: Wybory prezydenckie 2015: lista kandydatów

Źródło: Kodeks wyborczy, polskieradio.pl