Motocykliści z klubu "Nocne Wilki" wyjadą z Moskwy 25 kwietnia. "Ten dzień jest niezwykły w historii rosyjskiego zwycięstwa. W tym dniu, 25 kwietnia 1945 r., Armia Czerwona, zamknęła pierścień wokół faszystowskiego Berlina" - napisali na swojej stronie internetowej. Przejadą przez Mińsk, Brześć, Wrocław, Brno, Bratysławę, Wiedeń, Monachium, Pragę, Torgau i Karlshorst. "Na trasie przejazdu będziemy odwiedzać pomniki Drugiej Wojny Ojczyźnianej" - piszą motocykliści. Licząca 6 tys. km droga zakończy się 9 maja w Berlinie. W Treptower Park "Nocne Wilki" złożą kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich.

Skrajnie nacjonalistyczny motocyklowy gang

Są brutalni i bezwzględni.

FBI stawia ich na równi z meksykańskimi kartelami narkotykowymi.Motocyklowy klub "Nocne Wilki" powstał w 1989 roku, jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego. Początkowo zrzeszał grupy buntowników popierających pierestrojkę. Dziś członkowie klubu (ok. 5 tys. osób) uważani są za skrajnie nacjonalistyczną i niebezpieczną organizację działającą na rzecz ponownego zjednoczenia ZSRR. Oddziały klubu mieszczą się w 33 miastach w Rosji, a także na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Macedonii, Serbii, Bułgarii oraz Niemczech. "Nocnym Wilkiem" jest m.in.: Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczenii.

"Nocne Wilki" - anioły Władimira Putina

Lider "Nocnych Wilków", Aleksander Załdostanow (pseudonim Chirurg) jest przyjacielem Władimira Putina. Prezydent Rosji wiele razy spotykał się i fotografował z członkami klubu.

Top Videos of the Day

W swojej garderobie ma skórzaną kurtkę z symbolami gangu. "Gdziekolwiek są "Nocne Wilki", tam jest też #Rosja" - mawia "Chirurg". A Putin odpowiada: "Wy nie tylko jeździcie na motocyklach, ale też wykonujecie ważną patriotyczno-militarną pracę". W 2013 roku prezydent przyznał Aleksandrowi Załdostanowi jedno z najwyższych odznaczeń Rosji - Order Honoru "za aktywną pracę na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży, udział w pracach poszukiwawczych i upamiętnieniu poległych obrońców Ojczyzny". W podziękowaniu "Chirurg" pochwalił prezydenta za jego próby "przywrócenia wielkość Rosji".

"Nocne Wilki" i polityka

Ame­ry­kań­ski ty­go­dnik "Time" okre­ślił gang mia­nem "soft power" Rosji. "Ten skraj­nie na­cjo­na­li­stycz­ny mo­to­cy­klo­wy gang jest jed­nym z najważniejszych ele­men­tów mięk­kie­go od­działy­wa­nia Rosji na Eu­ro­pę Wschod­nią. Rajdy i wiece "Noc­nych Wil­ków" w ta­kich kra­jach, jak Ukra­ina, Es­to­nia, Ser­bia, Ru­mu­nia oraz Bo­śnia służą pro­mo­cji pan­sla­wi­zmu i ro­syj­skie­go pa­trio­ty­zmu w by­łych so­wiec­kich stre­fach wpły­wu" - na­pi­sał "Time".

Liderzy gangu angażują się politykę. Organizują huczne i wielkie imprezy przy okazji wszelkich rosyjskich uroczystości patriotycznych. Po atakach feministycznej grupy Pussy Riot w moskiewskiej katedrze "Nocne Wilki" zaoferowały pomoc "w ochronie prawosławnych katedr przed chuligaństwem". Po wybuchu ukraińskiego Majdanu, Aleksander Załdostanow ogłosił powstanie w Rosji Antymajdanu. Otwarcie poparł też aneksję Krymu. Członkowie motocyklowego gangu współpracowali z rosyjskimi separatystami i ochraniali budynki administracji publicznej w czasie krymskiego referendum. "Przyjechaliśmy tu chronić Rosjan przed banderowcami i faszystami" - mówił "Chirurg". I zapowiedział: "Do­je­dzie­my do Ki­jo­wa!"

Źródło: Wikipedia, Time, niezależna.pl

>>>> Czytaj też: Putin mobilizuje armię. Do wojska trafi 150 tysięcy nowych rekrutów

Czy Putin został ojcem. Kreml zaprzecza

Nocne Wilki Putina. Rosyjska prowokacja? #Władimir Putin