Paweł Kukiz - kandydat na prezydenta, który dla wielu nie kojarzy się już wyłącznie z muzyką, ale też z odważnym wypowiadaniem swoich postulatów wyborczych. Kojarzy się również z opowiadaniem się za polityką Janusza Korwin-Mikkego. Jaki jest program wyborczy Pawła Kukiza?

Program Kukiza jest realistyczny

Program wyborczy Kukiza tym różni się od innych, że nie ogłasza on w nim konkretnych postulatów, ale wszystko opiera na zmianie systemu w Polsce, poprzez zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu. Chce on wprowadzić 460 jednomandatowych okręgów wyborczych. Jako prezydent Paweł Kukiz ma prawo ogłosić referendum i jeśli Polacy się zgodzą, Sejm będzie musiał wprowadzić zmiany.

A taka zmiana byłaby istną rewolucją.

Krótko wyjaśnię: jeśli projekt pod tytułem Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW-y) dojdzie do skutku, to w Polsce zmieni się ustrój, system władzy, którą teraz dzierżą oligarchiczne elity. W efekcie obecni politycy "na szczycie" oddadzą ów "szczyt" innym, lepszym, bo wybranym na nowo przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach. Władzę propolityczną utracą również media, bo przestaną działać na usługach systemu politycznego. To obywatele będą mieli głos oraz prawo do bezpośredniej kandydatury do Sejmu w małych okręgach wyborczych, dzięki czemu nie będzie trzeba wydawać tak ogromnych kwot na kampanie wyborcze. Zbędna będzie również "pomoc" mainstreamowych mediów.

Publicyści są zgodni, że program wyborczy Kukiza jest najbardziej realny do zrealizowania - najmniej realny jest program Magdaleny Ogórek, która czasami wypowiada się, jakby nie znała kompetencji prezydenta Polski.

Top Videos of the DayPostulaty Pawła Kukiza

Program wyborczy Kukiza różni się od programu Korwin-Mikkego, ponieważ ten drugi chce konkretnych zmian pod swoją wizję. Kukiz myśli inaczej. Podkreśla w swoich postulatach, że: "w parlamencie powinni znaleźć się najlepsi, najzdolniejsi i najmądrzejszy politycy, a nie najwierniejsi, najbliżsi i najbardziej łaszący się do wodza. Bez względu na światopogląd". 

Paweł Kukiz chce, by obywatele odzyskali realny wpływ na swoje państwo. Zastanawiam się, czy szanowni obywatele są na tyle dojrzali, by docenić starania Kukiza, skoro wielu z nich rezygnuje ze swojego prawa i obowiązku oddania głosu w wyborach.

Ponadto, w programie wyborczym Kukiza znajdziemy postulaty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, by kontrola nad sądami i prokuraturą nie była na tak niskim poziomie. Pragnie też uratować polską gospodarkę, stworzyć miejsca pracy dla rozwoju Polski, a nie zagranicznych koncernów, przede wszystkim pozwalając na właściwe wykorzystanie polskich bogactw naturalnych.

Podsumowując, Paweł Kukiz chce zmiany całkowitej, a nie kosmetycznej, chce - jak głosi jego hasło - "Przywrócenia Polski obywatelom".

źródło: Kukiz.org, wpolityce.pl

CZYTAJ TEŻ: Program wyborczy Korwin-Mikkego: jego postulaty i poglądy

Rozdział Kościoła od państwa - słów kilka dlaczego Magdalenie Ogórek się to nie uda