Kandydaci na prezydenta są bardzo różnorodni nie tylko pod względem poglądów i postulatów zawieranych w programach wyborczych, ale również pod względem ich przeszłości, doświadczenia zawodowego, w tym politycznego. Przed oddaniem swojego głosu 10 maja 2015 każdy powinien przyjrzeć się sylwetkom wszystkich kandydatów na prezydenta. Jednym z nich jest Marian Kowalski.

Kim jest Marian Kowalski?

Kandydat na prezydenta Ruchu Narodowego jest wiceprezesem tej partii. Marian Kowalski to "Silny człowiek na trudne czasy" - tak głosi jego hasło wyborcze. Oprócz tego, zawodowo zajmuje się sprawami przedsiębiorców. Jest również kulturystą. Polityką zajmuje się od 1993 roku, kiedy przystąpił do Unii Polityki Realnej. Wywalczył obniżkę opłat miejskich małym przedsiębiorstwom, zakładając Komitet Obrony Kupców i Rzemieślników. Ławnik sądu rejonowego w Lublinie przez 4 lata od 2004 roku. Tuż po katastrofie smoleńskiej współorganizował upamiętniające obchody lubelskie. Został też wtedy rzecznikiem prasowym Obozu Narodowo-Radykalnego i współorganizatorem Marszów Niepodległości.

Program Mariana Kowalskiego

Postulat otwierający program Mariana Kowalskiego dotyczy zmiany w Konstytucji, która zagwarantuje realną władzę Prezydenta, na wzór amerykański. Marian Kowalski na pierwszym miejscu stawia interes narodowy. Chce pracy w kraju dla Polaków oraz handlu polskich przedsiębiorstw: "Po upadku komunizmu Polska nam wypiękniała, ale prawie wszystko, co cenne - nie jest już nasze". Chce, by Polacy, tak jak obywatele innych silnych państw, zwracali uwagę na to, że własność to gwarancja wolności. Kandydat Narodowców chce wesprzeć polską przedsiębiorczość wprowadzając proste i niższe podatki.

Zauważa brak suwerenności Polski, która podporządkowana jest Rosji czy Unii Europejskiej, które nazywa "możnymi tego świata". Pragnie niezależności i dążyć będzie do wypowiedzenia Traktatu Lizbońskiego oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Pragnie zachowania publicznej własności lasów i wód oraz konstytucyjnego i traktatowego zagwarantowania własności ziemi rolnej Polsce i polakom. Dla Polski zbrojnej i bezpiecznej pragnie budowy w każdym powiecie strzelnic sportowych i przeszkolenia wojskowego obywateli.Marian Kowalski chce też poczucia jedności narodu polskiego rozproszonego po świecie. W tym celu pragnie powołać Radę Społeczną przy Prezydencie złożoną z przedstawicieli Polaków z nie tylko z kraju, ale też z Kresów i emigrantów.

Kandydat Narodowców na Prezydenta uważa, że mamy sztuczny centralizm, który oddalił ważność głosu każdego obywatela w sprawach publicznych, dlatego program wyborczy Kowalskiego zawiera postulat o zwiększenie kompetencji gmin i miast, gdzie mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z władzą. i usunięcia powiatów, które według Kowalskiego są zbędnym szczeblem administracyjnym - obciąża finansowo budżet, wykładając pieniądze na niepotrzebnych urzędników.Jednak według Kowalskiego to obywatele w państwie są najważniejsi a państwo ma dla nich funkcjonować, nie odwrotnie. W programie wyborczym podkreśla, że silna i sprawna władza to nie to samo co represja i totalitaryzm. Chce dobrze prosperujących polskich rodzin, które nie boją się niesprzyjających przepisów, ani banków: "sojusz zagranicznych cwaniaków i krajowych przygłupów przeciwko ludzkiej kreatywności i samodzielności finansowej niszczy szanse na polską zamożność". Marian Kowalski w programie wyborczym zaznacza, też że rząd żyje na kredyt kosztem obywateli, a powinien zapewnić godną starość emerytom czy weteranom. Dostrzega potrzebę powszechnej emerytury socjalnej, którą chce zaspokoić oraz pozwolić na decydowanie o dodatkowych oszczędnościach na emeryturę przez każdego obywatela indywidualnie.Marian Kowalski postuluje o szkołę i studia bez indoktrynacji lewicowej (politycznej poprawności, unijnej utopii dającej pieniądze czy genderyzmu), która zabija w młodych ducha swojej polskiej tradycji, a produkuje tanią siłę roboczą zagranicznym przedsiębiorstwom. Ma dość produkcji pustych konsumentów, którzy nie wiedzą jak postępować z pieniędzmi. Szkoła w jego wizji powinna wrócić do edukacji, która ceni polski dorobek, uczy moralności i kreatywności oraz współpracuje z rodzicami, którzy są najważniejszymi wychowawcami. Jako prezydent Marian Kowalski chce rozpocząć poważną debatę na ten temat.

Program wyborczy Mariana Kowalskiego zdecydowanie odpowiada sprzeciwem na największe błędy polskiej polityki.

źródła: ewybory.eu i mariankowalski.pl

CZYTAJ TEŻ: Program wyborczy: Grzegorz Braun

Program wyborczy Janusza Korwin-Mikkego, jego poglądy i postulaty