Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego intensywne działania rosyjskich służb uwarunkowane były między innymi konfliktem na Ukrainie.

Strategia propagandowa Kremla

Jakie metody posłużyły służbom rosyjskim w wojnie informacyjnej? Przede wszystkim chodziło o dyskredytację stanowiska Polski, członków NATO i Unii Europejskiej w kwestii wojny na Ukrainie. W przypadku Polski akcentowano także problemy historyczne polsko-ukraińskie, co oczywiście miało na celu jak największe skłócenie narodów.

Służby Kremla dążyły też do tego, by wzmacniać podziały wewnątrz Unii Europejskiej. Eksponowano zatem:

· wypowiedzi antyunijne i antyamerykańskie, przede wszystkim eurosceptyków;

· wszelkie głosy krytyczne względem zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

ABW podkreśla, że wykorzystywano w tym celu nie tylko rosyjskie media, lecz także polskich obywateli - często też opłacanych przez Federację.

Blogi i fora na celowniku

Ważne miejsce w działalności propagandowej zajmuje internet. Chodzi o blogi, fora internetowe i komentarze. Służby rosyjskie wykorzystywały w tym celu dwie grupy internautów. Pierwszą stanowią osoby "działające na zlecenie i opłacane za wykonaną pracę". Umieszczają one wpisy i komentarze, w których wybrane postaci czy wydarzenia ukazywane są w pozytywnym świetle. By wzmocnić przekaz, przywoływane są także "zmodyfikowane fakty" pokazane w odpowiednim kontekście. Druga grupa to tak zwani "useful idiots" (dawniej: na przykład zachodni dziennikarze piszący entuzjastycznie o ZSRR), często inspirowani do umieszczania "pożądanych" treści w swoich blogach czy portalach społecznościowych.

Top Videos of the Day

Ważnym aspektem "pożądanych" treści jest to, że powtarzają się w różnych miejscach według podobnego schematu. Co więcej, są wysoko oceniane przez innych użytkowników, a jeśli ktoś odniesie się do nich krytycznie, to zyskuje niskie oceny swojego zdania.

Konsolidacja środowisk prorosyjskich

Jak informuje Agencja: "ABW obserwowała przy tym zjawisko zwiększonych wysiłków ze strony różnych instytucji FR na rzecz konsolidacji i aktywizacji w naszym kraju środowisk prorosyjskich". Wyjątkowo aktywni byli też obywatele rosyjscy o dużych kontaktach politycznych w Polsce i innych krajach UE , które "starali się wykorzystywać (…) do sondowania opinii w sprawach kluczowych z punktu widzenia rosyjskich interesów". Rosyjskie służby wywiadowcze starały się także pozyskać jak najwięcej informacji kluczowych dla polskich interesów i bezpieczeństwa kraju.

ABW informuje także, że zatrzymano jednego obywatela RP narodowości rosyjskiej pod zarzutem szpiegostwa. Dwóch dyplomatów z kolei uznano za persona non grata, ponieważ "prowadzili działania niezgodne ze statusem dyplomatycznym". 

Zobacz >>> ABW ostrzega przed cyberatakami na banki