Pierwyj Kanał - stacja telewizyjna o największym zasięgu w Federacji Rosyjskiej - wspaniałomyślnie ostrzega Ukraińców przed roszczeniami Polaków, dotyczącymi zwrotu mienia pozostawionego na Kresach. Informuje, że Polacy podchodzą do sprawy bardzo poważnie, bo "przygotowuje się już setki pozwów"

600 Polaków przygotowuje wnioski do sądów

Rosyjska telewizja państwowa, realizująca program zgodny z oficjalną linią rządu, ostatnio postawiła sobie za cel straszenie Ukrainy lawiną polskich pozwów, pochodzących od osób, które zostały pozbawione majątku na Kresach - domów i ziemi - po II wojnie światowej. Pierwyj Kanał pokazał niedawno reportaż, w którym m.in.

zostały zacytowane słowa szefa powstałej niedawno w Polsce organizacji Restytucja Kresów - Konrada Rękasa. Powiedział on, że około 600 Polaków jest w trakcie przygotowywania pozwów sądowych. Dotyczy to tych osób, które nie otrzymały rekompensat i w związku z tym - zgodnie z europejskim prawem - są one w dalszym ciągu właścicielami majątku o łącznej wartości 5 mld dolarów. Taka sytuacja dotyczy, według Rękasa, co najmniej 150 tysięcy obywateli naszego kraju. Rosyjska TV straszy Ukrainę, o czym była mowa we wcześniejszym programie, że straci jedną trzecią część swoich ziem, a przedsiębiorcy ukraińscy - m.in. zakłady cukrownicze w obwodach: kijowskim, połtawskim i żytomierskim.

Stowarzyszenie z UE temu winne

W reportażu przypomniano, że przyjęcie ustawy o restytucji mienia to obowiązkowy warunek podpisania umowy o wejściu do Unii Europejskiej lub stowarzyszeniu ze Wspólnotą dla wszystkich chcących to zrobić krajów.

Top Videos of the Day

Poinformowano też, że na Łotwie w wyniku procesów sądowych ponad 110 tys. osób straciło swoje mieszkania, a przepisy pozwalały na zwrot majątków właścicielom i ich spadkobiercom z różnych krajów na świecie.

Kanał 1. przewiduje, że podczas planowanego w maju w Rydze szczytu Partnerstwa Wschodniego prezydent Ukrainy poprosi o zniesienie reżymu wizowego. Tymczasem Bruksela chce dostosowania ukraińskiego ustawodawstwa do przepisów UE oraz wdrażania reform. Polacy uznali, że jest to sprzyjający moment, aby naciskać na podjęcie decyzji związanych z restytucją mienia.

Restytucja Kresów i jej cele

Powstała niedawno organizacja Restytucja Kresów stawia sobie za zadanie udzielanie pomocy prawnej i świadczenie doradztwa tym Polakom, którzy - w świetle istniejącego prawa unijnego - nadal są prawnymi właścicielami majątków na Kresach. Należy zaznaczyć, że także w świetle obowiązującego wcześniej prawa, Kresowianie nie uzyskali zadośćuczynienia, przewidzianego prawem.

>>> Zobacz: Szef FBI: Polacy współodpowiedzialni za Holocaust

>>> Zobacz: Niemcy powinny więcej płacić na nauczanie języka polskiego

Źródło: 1tv.ru, pl.sputniknews.com #Unia Europejska #Ukraina #Rosja