O Grzegorzu Braunie w mediach było cicho. Nawet sondaże pokazywały osoby, które nie zdołały zebrać podpisów, a nie Grzegorza Brauna, który zebrał prawie 127 tys. podpisów poparcia. Państwowa Komisja Wyborcza już zatwierdziła jego kandydaturę na urząd Prezydenta RP. Media jednak skrupulatnie milczą na temat konkretnego programu wyborczego Grzegorza Brauna, więc podamy punkty, na których skupia się w swoich wypowiedziach kandydat.

Program Grzegorza Brauna

Poglądy Grzegorza Brauna są zbieżne w wielu kwestiach z poglądami Wojciecha Cejrowskiego czy Maxa Kolonko. #Grzegorz Braun postuluje kontrrewolucję wszelako pojętą.

Postulaty są: katolickie, konserwatywne, patriotyczne, antykomunistyczne, antysocjalistyczne. Najważniejsze z nich to:

1. Obrona wiary katolickiej, (która przestaje być tolerowana a przecież jest generatorem cywilizacji)i Kościoła, (który prowadzi się do dezintegracji i marginalizacji przez nagonkę propagandową).

2. Potwierdzenie władzy rodzicielskiej, która aktualnie jest nieustannie kwestionowana. Niedopuszczenie do tego, by szkolnictwo państwowe wychowywało dzieci i młodzież w dezinformacji (np. dogmat globalnego ocieplenia, nauczanie historii w narracji rewolucyjnej) i demoralizacji (np. pigułki wczesnoporonne, ideologia gender). Temu należy położyć kres.

3. Obrona rodziny, jako fundamentu przetrwania narodu, podstawę jego życia.

4. Obrona prawa własności i wolności ku suwerenności Polski.

Top Videos of the Day

Tu m.in. prawo do posiadania broni.

5. Przywrócenie kary śmieci dla "rozmyślnych morderców, zdrajców stanu, szpiegów i dezerterów w obliczu wroga".

Zmiany, jakich chce Grzegorz Braun

Grzegorz Braun w swoim programie chce przede wszystkim ustroju monarchii katolickiej na bazie kodeksu etyki chrześcijańskiej. Innymi postulatami są:

1. Zmiana systemu emerytur, czyli ubruttowienia wypłat, z których pracownik z całej pensji będzie decydował o płaceniu składki ZUS. Oprócz tej składki naturalnie każdy pracownik ma mieć podatek podstawowy, czyli w wizji Brauna pogłówny - jedna z najstarszych form opodatkowania. Podatki ma zbierać i później procent do rządu centralnego ma wpłacać gmina, a nie odwrotnie.

2. Zakazanie wszystkich odmian aborcji nie pozostawiając żadnej furtki prawnej ku propagandzie przemysłu aborcyjnego w Polsce. Tu też zakaz dotyczy in vitro, które według Grzegorza Braunajest cichym pozwoleniem na aborcję (film Brauna: "Eugenika - w imię postępu,"): "jeśli selekcja zarodków na szkle laboratoryjnym jest prawnie akceptowana, to przeciwstawianie się aborcji eugenicznej traci logiczne podstawy.

Dlatego: moje stanowcze "nie" w tej sprawie. Nota bene: szczególnie ohydne jest angażowanie w ten proceder ogółu podatników jako przymusowych" -mówił Grzegorz Braun w wywiadzie do ePrudnika.

3. "Norymberga" dla komunistów, czyli wprowadzenie ustawy dekomunizacyjnej, z zakazem pełnienia służby publicznej przez kilka lat - jak miało to miejsce w Czechach. Odebranie wszystkim byłym pracownikom aparatu komunistycznego przywilejów emerytalnych, w tym nie tylko politykom, ale też redaktorom i producentom medialnym. Nie powinni być wynagradzani, skoro podejmowali decyzje podjęcia pracy w reżimowych organizacjach.

4. Zmiana Muzeum Historii Żydów Polskich z ośrodka antypolskiej propagandy na demonstrowanie rzetelnej historii zarówno Żydów jak i Polaków.

5. Ograniczenie interwencji państwa wyłącznie do wojska, policji, sądów i centralnego aparatu fiskalnego. Reszta zależeć powinna od gmin i regionów, do których obywatele mają dostęp i mogą mieć też wpływ bezpośredni.

źródła: wpolityce.pl, eprudnik.pl, grzegorzbraun2015.pl, Facebook Grzegorza Brauna

>>> CZYTAJ TEŻ:

Wybory prezydenckie 2015: lista kandydatów

Jan Paweł II. 10 rocznica śmierci #wybory prezydenckie