W związku ze zbliżającymi się obchodami 70-lecia zwycięstwa drugiej wojny światowej Duma Państwowa Imperium Rosyjskiego, izba niższa parlamentu, ogłosiła projekt ustawy o amnestii, który  wejdzie w życie 9 maja 2015. Amnestia jest skierowana do osób, które mają wyroki w zawieszeniu lub z ograniczoną wolnością. Premier Dimitrij Mediejew jest zdania, że Rosja  ma do czynienia z kryzysem na dużą skalę. Musi być przygotowana na wszelkie zagrożenia i nie ma zamiaru wycofać się ze swojej polityki. Rząd rosyjski wychodzi naprzeciw ludziom i oferuje amnestię w zamian za zobowiązanie, że wstąpią w szeregi sił w walce przeciwko Ukrainie, wspierając siły w walce w Donbasie.

W trakcie kampanii prasowej Markijan Łubkowskyj, doradca sztabu SBU wyraził swoje obawy mówiąc: "Nie chcę nikogo straszyć, ale musimy rozumieć, że przeciwko naszemu krajowi toczy się nadzwyczaj aktywna i agresywna wojna. Dziś wszyscy musimy być gotowi do obrony kraju".

Kto może spodziewać się ułaskawienia?

Amnestia uchwalona w Dumie, która ma wejść w życie 9 maja 2015, przedstawia warunki, na mocy których wolność odzyskają więźniowie, którzy nie dopuścili się ciężkich zbrodni. Przewodniczący komisji legislacyjnej informuje, że dzięki wprowadzeniu projektu w życie wolność uzyska około 400 tysięcy skazanych. Na mocy amnestii wycofane zostaną zarzuty i anulowane wydane wcześniej wyroki. Dziesiątki tysięcy więźniów odzyska wolność. Pierwszeństwo mają samotni ojcowie, skazani w ciężkim stanie zdrowia ze schorzeniami nowotworowymi oraz mężczyźni w wieku emerytalnym, powyżej 55 roku życia.

Top Videos of the Day

Wycofane zostaną wyroki i zarzuty, skazani opuszczą więzienia, zwolnieni zostaną również więźniowie, którzy wcześniej brali udział w działaniach wojennych w Afganistanie i w akcjach ratowniczych w Czarnobylu. Amnestia jest skierowana wyłącznie do tych osób, które nie odpowiadają za ciężkie zbrodnie, takie jak gwałt, udział w akcjach terrorystycznych, za korupcję i handel narkotykami

>>> Zobacz: Rosja gromadzi siły przy granicy z Ukrainą

>>> Zobacz: Gang Nocne Wilki przejedzie przez Polskę?