W marcu zostanie ukończony projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wprowadzenia zasady o świadczeń rodzinnych "złotówka za złotówkę". Będzie on polegał na proporcjonalnym obniżeniu dofinansowania rodziny, jeśli dzięki zasiłkowi przekroczony zostanie próg dochodowy np. gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny przekroczy próg o 20 zł, to o taką kwotę zostanie obniżone świadczenie.

Drugim wariantem, który chce wprowadzić premier Ewa Kopacz, jest świadczenie macierzyńskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie na dziecko przez cały rok dla osób: bezrobotnych, rolników, studentów i osób na umowach cywilno-prawnych, którym urlop macierzyński nie przysługuje.

Projekt nowelizacji po konsultacjach - trafi do parlamentu

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, iż oba projekty są po konsultacjach, a wkrótce zostaną skierowane do parlamentu. Minister ma nadzieję, że zdążą być uchwalone zanim rozpoczną się sejmowe wakacje. Finansowanie zasiłków zostanie wpisane już w plan finansowy na 2016 rok, dając przy tym gwarancję 100 proc. wejścia w życie.

Według Ministerstwa Finansów środki na realizację tego przedsięwzięcia będą ujęte w planie 10-letnim, gdyż ciężko jest wyliczyć taką kwotę na plan roczny. Według resortu powinna zostać ujęta adnotacja wpływająca na eliminację wystąpienia zjawisk patologicznych np. po zaprzestaniu wychowywania dziecka zażądać zwrotu pieniędzy od takich "rodziców".

Jeżeli chodzi o rolników, według Ministerstwa Finansów, powinny zostać wprowadzone alternatywne źródła finansowania.

Top Videos of the Day

Mają one polegać na podwyższeniu zasiłku macierzyńskiego tak, by zrównał się z wysokością świadczeń z KRUS.

Resort pracy wprowadził do projektu pewne zmiany o minimalnej wielkości zasiłku macierzyńskiego oraz z tytułu urodzenia dziecka. Wszystkie systemy łącznie z ubezpieczeniowym musiałyby zaakceptować kwotę 1000 zł netto.

Na projekt "złotówka za złotówkę" znacząco wpłynęły sugestie NSZZ "Solidarność" o podwyższeniu kryterium dochodowego, na podstawie którego są przyznawane świadczenia. Aktualnie próg ten wynosi 574 zł na osobę w rodzinie (664 jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Zdaniem resortu pracy próg powinien zrównać się kryteriami dochodowymi, występującymi w przypadku świadczeń socjalnych - 841,36 zł dla rodzin wielodzietnych (2+ min.3) oraz 1 076,73 zł dla gospodarstw emeryckich.

Kiedy zostaną uchwalone zmiany?

Do 15 maja muszą zostać przedstawione kwoty, stanowiące nowe kryterium dochodowe dla Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Taka weryfikacja powinna odbywać się regularnie, co trzy lata, by mieć aktualne dane.

Według danych, które ujawnił resort pracy, wiadomo, że budżet na świadczenia rodzinne na 2015 rok jest o 250 mln wyższy niż ten, który został zarezerwowany w roku 2014.

Ministerstwo Finansów dąży do przeprowadzenia analizy danych, by wykryć, ilu świadczeniobiorców dotknie ta zmiana. Ponadto proponuje podniesienie progu możliwości przekroczenia ustalonego dochodu z 20 zł do 50 zł, by uzyskać informacje, które kwoty będą realnie wypłacane jako świadczenia wraz z pomniejszeniem ich wartości.

Ponadto rząd zaplanował wydłużenie urlopów rodzicielskich do 52 tygodni, wprowadzenie świadczeń macierzyńskich dla wszystkich matek oraz utrzymanie zasiłku z pomocy społecznej, gdy próg przekraczany jest o niewielką kwotę.

W jakim celu planowane są zmiany?

Powyższe propozycje zmian w świadczeniach rodzinnych spowodowane są przede wszystkim wynikami analiz i prognoz demografów, wskazujących na problem starzenia się społeczeństwa. Rząd ma nadzieję, że po wprowadzeniu takich ułatwień naród nie będzie miał obaw decydując się na potomstwo. Zmiany te mają ułatwić początek macierzyństwa-rodzicielstwa, kiedy to opieka nad dzieckiem wymaga największego nakładu finansowego.