Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zajmuje się ustawą hazardową, której zapisy od lat wzbudzają kontrowersje. Chodzi o przepis, zgodnie z którym zdelegalizowano gry na automatach poza kasynami. Osoby skarżące tę ustawę wskazują, że nie przeszła ona przez prawidłowy proces notyfikacyjny obejmujący organy Unii Europejskiej. Wobec tego, dokument nie ma mocy prawnej a wszelkie sankcje nakładane przez Służbę Celną są bezprawne. Kary za nieprzestrzeganie przepisów sięgają 12 tysięcy złotych za jeden automat. Zdaniem sądów pytających takie działanie jest nadmiernym ograniczeniem swobody gospodarczej.

Jak czytamy oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego:

Zgodnie z Dyrektywą 98/34/WE obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej jest notyfikowanie do Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne. Ma to służyć przejrzystości aktów prawnych oraz zapobiegać powstawaniu nowych barier w swobodnym przepływie towarów, swobodnym świadczeniu usług i prowadzeniu działalności. W ocenie sądów pytających kwestionowane przepisy mają charakter przepisów technicznych.

Oznacza to, że ewentualna decyzja o niekonstytucyjności ustawy z pewnością uruchomi lawinę pozwów skierowanych wobec celników oraz Skarbu Państwa.

Co ciekawe, zakaz prowadzenia tego typu działalności gospodarczej przynosi straty nie tylko przedsiębiorcom, ale również budżetowi, który pozbawiony jest ogromnych wpływów z opodatkowania gier hazardowych. Zgodnie z obliczeniami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, wadliwa - jak może się okazać - ustawa kosztowała Skarb Państwa ponad cztery miliardy złotych w ciągu trzech lat (2010-2013). Trudno jednak zweryfikować te kalkulacje, a samo Ministerstwo nie oferuje żadnego komentarza w tej sprawie.

Pytanie brzmi: czy Trybunał Konstytucyjny, który ma pełnić funkcję niezawisłego organu władzy, odważy się stanąć po stronie obywateli kosztem burzy, jaka rozpęta się nad Ministerstwem Finansów? Czy zdarzy się cud i urzędnicy poniosą indywidualną odpowiedzialność za legislacyjny blamaż? Niezależnie od decyzji, wszelkie odszkodowania i tak zostaną wypłacone z pieniędzy podatników.

AKTUALIZACJA

Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę hazardową za zgodną z Konstytucją.

Top Videos of the Day

W odpowiedzi na zbadanie zgodności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z:

a) art. 2 i 7 Konstytucji RP;

b) art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zgodnie z orzeczeniem TK, #ustawa hazardowa nie łamie zapisów Konstytucji. To oznacza, że Ministerstwo Finansów może odetchnąć z ulgą - właśnie zaoszczędziło około 8 miliardów złotych na odszkodowaniach, których mogliby się domagać przedsiębiorcy,  #Unia Europejska #finanse publiczne