Co współcześni Rosjanie sądzą o Józefie Stalinie. Możemy się tego dowiedzieć, czytając i analizując wyniki badania na ten temat, przeprowadzonego niedawno przez Niezależne Centrum Analityczne Lewady od 20 do 23 marca na grupie 1,6 tys. osób zamieszkałych w 46 regionach Rosji.

Rosjanie coraz lepiej oceniają Iosifa Wissarionowicza

Z badania wynika, że 39% społeczeństwa rosyjskiego ocenia dyktatora pozytywnie. Aż jedna trzecia ankietowanych deklaruje swój szacunek do niego, chociaż jeszcze przed trzema latami takich osób było zaledwie 21%. Są też ludzie pełni podziwu dla jego osoby oraz dokonań - stanowią one 2%.

Z 19% do 24% wzrosła liczba tych, którzy traktują śmierć dyktatora jako stratę wielkiego przywódcy i nauczyciela. Na pytanie, czy ofiary poniesione przez naród radziecki w czasach Stalina można usprawiedliwić wielkimi celami, które należało osiągnąć w krótkim czasie, pozytywnej odpowiedzi udzieliło aż 45% respondentów przy 25% w badaniu przeprowadzonym 3 lata temu. Jednocześnie odpowiednio zmniejszyła się liczba tych, którzy uważają, że ofiar tych niczym nie da się usprawiedliwić. Eksperci twierdzą, że od roku 2000 systematycznie poprawia się w społeczeństwie rosyjskim ocena Józefa Stalina, jego czasów i dokonań. Oczywiście, różnie sprawa wygląda zależności od wieku, wykształcenia, poziomu zamożności oraz miejsca zamieszkania respondentów. Najbardziej negatywnie do dyktatora z czasów ZSRR nastawieni są mieszkańcy Moskwy, ludzie zamożni i z wyższym wykształceniem.

Top Videos of the Day

Najwięcej ocen pozytywnych pochodzi od osób starszych i z wykształceniem podstawowym (aż 43% tych ostatnich deklaruje szacunek do Stalina). Ludzie młodzi najczęściej mają do niego stosunek obojętny.

Nowe pomniki i przywrócenie nazwy Stalingrad

Jedno z postawionych ankietowanym pytań dotyczyło tego, co sadzą oni o pomyśle postawienia Józefowi Stalinowi z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej nowego pomnika. Badanie pokazuje, że aż 37% Rosjan jest temu przychylna, najczęściej są to ludzie powyżej 55 roku życia bez wyższego wykształcenia. Najwięcej przeciwników pomysłu jest znowu wśród mieszkańców stolicy Federacji Rosyjskiej. 31% respondentów opowiedziało się również za przywróceniem miastu Wołgograd poprzedniej nazwy: Stalingrad. Tak więc rehabilitacja dyktatora stopniowo postępuje.

Źródło: levada.ru #Rosja