28 marca #Magdalena Ogórek udzieliła swojego pierwszego wywiadu w studiu dziennikarskim. W programie TVP Info rozmawiała o kampanii wyborczej i swoim programie wyborczym.

Moja strategia to spotkania z wyborcami

Magdalena Ogórek - unikająca do tej pory dziennikarzy kandydatka na prezydenta popierana przez SLD - udzieliła pierwszego wywiadu w studiu TVP Info. Poproszona o wyjaśnienie powodu swojej nieobecności w mediach do tej pory, powiedziała, że każdy z kandydatów na fotel prezydenta ma swoją strategię wyborczą. Ona do tej pory realizowała swoją, spotykając się od dwóch miesięcy z wyborcami, rozmawiając z nimi i poznając ich problemy.

Pełnoprawną kandydatką czuje się dopiero od 27 marca, od czasu złożenia w Państwowej Komisji Wyborczej przeszło pół miliona podpisów, popierających jej kandydaturę. Traktuje to jako duże osiągnięcie, ale też i ogromne wyzwanie

Moja rzeczywistość: życzliwość i serdeczność wyborców

W związku z podniesieniem przez prowadzącego wywiad sprawy różnego, nie zawsze pozytywnego, podejścia członków SLD do kandydatury, Magdalena Ogórek powiedziała, że w istocie nie jest kandydatką tej partii, ale tylko działa z jej poparciem. Podkreśliła, że jest wdzięczna szefowi SLD, Leszkowi Millerowi, za wykazanie się przez niego odwagą i poparcie kandydatury, chociaż jej program jest szerszy niż program SLD. Niepochlebne komentarze niektórych członków SLD, wręcz kpiny pod swoim adresem, kandydatka skwitowała stwierdzeniem, że chyba żyje w innym świecie, bo podczas spotkań z wyborcami spotyka się z ich strony z prawdziwą życzliwością i serdecznością.

Top Videos of the Day

Twierdzenie, że ostatnie sondaże dają jej małą szansę, a ponad połowa członków SLD źle ocenia kandydaturę, Ogórek odparła mówiąc, że prawdziwy sondaż będzie 10 maja.

Zadanie prezydenta: stać na straży prawa i Konstytucji

Za podstawowe zadanie prezydenta RP kandydatka uważa stanie na straży Konstytucji i prawa. Hasło pisania prawa od nowa nie oznacza, jak trywializują niektórzy, odrzucenia wszystkich przepisów, ale pozostawienie tego, co dobre, a zmianę tylko tego, co jest złe. Na pewno powinno być zmienione prawo podatkowe. Musi być wyeliminowana indywidualna interpretacja podatkowa. Lepiej należy traktować przedsiębiorców, bo oni stanowią dobro narodowe z czasach tak wysokiego bezrobocia. Prezydent powinien podjąć działania zmierzające do zahamowania drugiej fali emigracji.

Magdalena Ogórek uważa, że podatek CIT należy obniżyć do 15%, co pomoże zmniejszyć obszar tzw, szarej strefy. Kwotę wolną od podatku należy - w trosce o najbiedniejszych - podnieść do 20 tysięcy złotych, bo nie może być tak, aby emeryt, któremu nie starcza na leki, musiał płacić podatek, z którego finansuje się coś, co dla niego nie ma znaczenia.

Podnoszona obecnie sprawa wejścia do strefy euro to sztucznie wywołany problem. W tym celu należy spełnić szereg wymagań, których jeszcze nasz kraj długo nie spełni, więc jest to "melodia przyszłości".

Pytana o sprawy światopoglądowe kandydatka na prezydenta stwierdziła, że sprawa nauczania religii w szkołach jest już uregulowana konkordatem, a ona sama nie zamierza wetować ustaw światopoglądowych.

Dążyć do normalizacji w kontaktach z Rosją

W kontaktach z Rosją powinniśmy dążyć do zachowania spokoju, nie wymachiwać szabelką wobec posiadającego broń nuklearną sąsiada, nie drażnić go niepotrzebnie planami wysłania na Ukrainę broni czy żołnierzy. Potrzebna jest rozmowa z prezydentem Władimirem Putinem o normalizacji stosunków z Rosją.

Źrodło: TVP Info #wybory prezydenckie #wybory 2015