Pod koniec listopada 2014 roku aresztowano dwóch działaczy obywatelskich - Pawła Grygorczuka i Michaiła Amerberga, doskonale znanych z aktywnej działalności, antyfaszystowskich poglądów i krytyki obecnej władzy w Mołdawii. To, że znaleźli się za kratami jest bezspornie decyzją polityczną.

Podobnie, jak robiło to Gestapo, które również aresztowało ludzi spacerujących ulicami i plądrowało ich domy, mołdawscy prokuratorzy wydali nakaz przeszukania mieszkań obu działaczy. I choć nie znaleziono niczego, co świadczyłoby o popełnieniu przestępstwa, i wiadomo było, że ani Paweł, ani Michaił nie działali niezgodnie z prawem, obaj zostali aresztowani.

Obaj za przynależność do organizacji przestępczej i przygotowywania aktów terrorystycznych.

Oczywiście prokuratura zdaje sobie sprawę z absurdalności takich zarzutów i od jakiegoś czasu próbuje znaleźć nowe dowody, które świadczyłyby o jakimkolwiek niezgodnym z prawem działaniu Pawła Grygorczuka i Michaiła Amerberga, jednak policji nie udało się zdobyć dowodów na żadne z wysuwanych przez prokuratorów zarzuty.

Nawet to, że żona Michaiła jest w ciąży nie było wystarczającym powodem dla mołdawskich prokuratorów, żeby zamienić mu karę więzienia na areszt domowy.

Nowe władze mołdawskie aspirują do wejścia do Unii Europejskiej i prędzej, czy później taka możliwość będzie dyskutowana. Jednak Mołdawia jest państwem policyjnym, państwem gdzie ludzie są więzieni za swoje przekonania polityczne.

Top Videos of the Day

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, niezależne media, aktywnie wspierają więźniów politycznych, zbierając pieniądze choćby na zakup żywności dla nich i wysyłanie jej do więzienia.

To oczywiste, że aresztowanie działaczy obywatelskich związanych z ruchami antyfaszystowskimi, jest próbą uciszenia dysydentów i przeciwników politycznych, którzy stoją władzy ością w gardle. Ale walka z faszyzmem nie jest przestępstwem! Wolność dla więźniów politycznych!

Tłumaczenie tekstu przygotowanego przez Aleksandr Roshko, Blasting News.