Z opublikowanych niedawno wyników sondażu, przeprowadzonego przez Centrum Lewada, wynika, że nastroje antyzachodnie w Rosji osiągnęły "historyczne maksimum" - pisze levada.ru. Jak Rosjanie oceniają Zachód?

Rosjanie wobec USA i Unii Europejskiej

Aż 81% ankietowanych (sondaż został przeprowadzony na grupie 1600 osób w różnych miejscowościach Federacji Rosyjskiej) negatywnie odnosi się do Stanów Zjednoczonych. Dla porównania: rok wcześniej takie stanowisko wobec USA zajmowało tylko 44% badanych. Liczba osób, które uważają stosunki pomiędzy Rosją i USA za wrogie, wzrosła - w porównaniu z ubiegłorocznym sondażem - aż 10 razy i wynosi 42 %.

Tylko 2% ocenia je, jako normalne.

Nie dużo lepiej Rosjanie oceniają Unię Europejską. Źle ją postrzega 71% badanych. Tylko co piąty ma o niej pozytywne zdanie. Aż 24% ocenia wzajemne stosunki Rosji i UE jako wrogie (w ubiegłym roku był to tylko 1%), a jedynie 5% jako normalne.

Jednak 36% ankietowanych uważa, że należy wobec Zachodu zachować dystans, a 40% chce zacieśniać wzajemne stosunki. Odsetek ankietowanych, którzy stawiają Rosję na równi w najbardziej wpływowymi światowymi mocarstwami, również się zmniejszył i obecnie wynosi tylko 27%.

Według 37% badanych, większość wysoko rozwiniętych krajów świata traktuje Rosję jako konkurenta, według 27% - jako wroga, a tylko 2% ankietowanych sądzi, że uważają one Rosję za przyjaciela.

Rosyjski punkt widzenia

Odnosząc się do otrzymanych w wyniku sondażu danych, Aleksiej Grażdankin - wicedyrektor Centrum Lewada - stwierdził, że z 25-letnich badań wynika, iż obecna ocena Zachodu przez Rosjan jest najgorsza.

Top Videos of the Day

Ma to zapewne związek z sytuacją "wokół Ukrainy" i - jak się wyraził - "niezrozumieniem przez Rosjan natury sankcji", które Zachód nałożył. Według słów socjologa, respondenci we wrogiej wobec Rosji polityce krajów zachodnich dopatrują się podtekstu ekonomicznego. Umiarkowanie pozytywne jest podejście Rosjan do pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Uważają oni jednak, że rozwój ekonomiczny nie postępuje tak, jak się zanosiło do czasów kryzysu w 2008 r. dlatego, że - jako rosnącego w siłę konkurenta - państwa zachodnie starają się Rosji nie dopuścić do przestrzeni ekonomicznej, w której funkcjonują.

Źródła: levada.ru, newsweek.pl #Unia Europejska #Europa Wschodnia #Władimir Putin