Rosja boryka się z wieloma problemami wewnętrznymi, w tym z narastającą falą buntów we wiezieniach.

Rosja odstaje od europejskich standardów nie tylko w respektowaniu praw obywatelskich, ale także w zapewnieniu odpowiednich warunków życia jej mieszkańców. Dotyczy to ludności uchodzącej za prawych przedstawicieli narodu, jak również wykluczonych z życia społecznego więźniów, przebywających w licznych oddziałach karnych. Prezydent Miedwiediew próbuje dokonać różnych zmian prawnych, jednak antykorupcyjna reforma MSW polegała jedynie na przekształceniu milicji w policję. Powstały też plany dotyczące poprawy bytu skazańców.

Rosyjskie więzienia uchodzą za ciężkie, a przebywający w nich więźniowie w ogromnej ilości przypadków dostają się do nich z powodów politycznych i gospodarczych.

Skorumpowane i opieszałe sądy często maja gotowe wyroki jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Domniemany winny aż do jego ogłoszenia zostaje izolowany często na okres 1-3 lat. Wymuszanie przyznania się do winy za niepopełnione przestępstwa to nierzadkie przypadki. Stąd przepełnienie w więzieniach, szerzące się w nich choroby zakaźne i głód.

Obecnie w kraju jest 220 więzień, 725 kolonii karnych i 108 tzw. miejsc izolacji. Warunki w nich panujące są bardzo trudne. Metraż cel, w których na jednego więźnia przypada 2,9m.kwadratowych w rażący sposób różni się od warunków w więzieniach Europy Zachodniej, gdzie skazany dysponuje 7 metrową powierzchnią.

Stąd wybuchające ostatnio liczne bunty w rosyjskich miejscach izolacji na Kołymie, w areszcie śledczym w Czelabińsku, w kolonii karnej w Kopiejsku.

Top Videos of the Day

Mogą one spowodować falę ucieczek, co dotyczy też groźnych przestępców.

Najcięższym więzieniem w Rosji jest Zakład JUK-25/6, który popularnie jest zwany Czarnym Delfinem. To znajdująca się w miasteczku Sol-lleck na południowym Uralu kolonia karna. Może w niej odbywać wyroki 1000 osadzonych. To zazwyczaj skazani na dożywocie wielokrotni mordercy. Kiedy przewożeni są do wiezienia, przechodzą przez dziedziniec w workach na głowach, w ramach własnego bezpieczeństwa. Wynika to z zagrożenia linczem ze strony mieszkańców pobliskich domów. Wśród więźniów zdarzają się też przypadki ludożerców. Przykładem może być Władimir Nikołajew, który zabijał w czasie domowych spotkań swoich kolegów, po czym część mięsa zjadał a resztę sprzedawał na targu.

Więźniowie Czarnego Delfina nazywani są osami. Teoretycznie po 25 latach odbywania kary mogą ubiegać się o uwolnienie, jednak jest to mało prawdopodobne, gdyż warunki panujące w kolonii, głód, liczne przypadki gruźlicy i żółtaczki, jak również ciężka praca nie zawsze pozwalają tylu lat przeżyć.

Rosja stoi przed trudnym zadaniem uregulowania systemu prawnego dotyczącego procesów sądowych, walki z korupcją w nich panującą, aby nie skazywać ludzi niewinnych. W celu unikania zagrożeń społecznych ze strony odbywających wyroki za najcięższe przewinienia, np. morderstwa, ważna jest też poprawa sytuacji w więzieniach, co może powstrzymać fale buntów i ucieczek. #Europa Wschodnia