Na łamach mediów odbyła się dyskusja pomiędzy MSZ i MON. Całość dotyczyła zakupów dla polskiej armii.Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie do ministra Tomasz Siemoniaka zwraca uwagę, iż Komisję Europejska niepokoją systematyczne odstępstwa od prawa zamówień publicznych w polskim wojsku. Taki proceder jest niezgodny z prawem unijnym i naraża Polskę na zarzut uchybienia zobowiązaniom członkowskim.

Wiceminister Rafał Trzaskowski dodaje, że UE prowadzi trzy postępowania wyjaśniające dotyczące zakupów dla polskiej armii. Chodzi o przetarg na śmigłowce, postępowanie w sprawie okrętu Ślązak i wozów opancerzonych Rosomak.

MSZ przypomina, że prawo unijne zezwala na prowadzenie zakupów obronnych w trybie szczególny tylko w wypadku konieczności ochrony własnego bezpieczeństwa.

Pismo zostało wystosowane w grudniu a oba ministerstwa rozmawiają ze sobą przy pomocy mediów. Wiceminister MON Czesław Mroczek zapewnia, że zakupy są prowadzone zgodnie z prawem i wszystkie przypadki wyłączenia z ustawy o zamówieniach publicznych spełniają kryterium podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Dodał także że resort udzielił wyjaśnień KE w sprawie przetargu na 70 śmigłowców bojowych.Na etapie uzgodnień obecnie jest projekt nowelizacji ustawy o przebudowie sił zbrojnych i ich finansowania. Właśnie w nawiązaniu to tego projektu wiceminister Trzaskowski wystosował pismo do MON. Niepokój MSZ budzi uzasadnienie wprowadzenia jednego z przepisów faktem, że wyłączenia spod ustawy o zamówieniach publicznych dotyczą większości zamawianego sprzętu i uzbrojenia.

Top Videos of the Day

Przepis, nad którym się dyskutuje ma pozwolić na udzielanie zaliczek w przypadku zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych.Według informacji Inspektoratu Uzbrojenia MON w ubiegłym roku prowadzono 77 postępowań z wyłączeniem ustawy o zamówieniach publicznych a w 2013 było ich 99. Pozostałe jednostki mogące prowadzić zamówienia dla MON takie jak: Wojskowe Oddziały Gospodarcze, Regionalne Bazy Logistyczne i Rejonowe Zarządy Infrastruktury nie dysponują danymi zbiorczymi o liczbie takich przetargów.