Odnawialne źródła energii stanowią praktyczną i tanią alternatywę jej pozyskiwania. To rozwiązanie od wielu lat wspierane jest przez Komisję Europejską. Ustawę w tym zakresie przyjęto w polskim Sejmie 15 stycznia 2015 roku. Za było 238 posłów.

Co to są odnawialne źródła energii?

Węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny to źródła energii, których złoża kiedyś się wyczerpią. Dlatego poszukuje się alternatywnych źródeł. Właśnie nimi są OZE, czyli odnawialne źródła energii - czyli takie, które nigdy nie będą deficytowe. Do OZE zaliczamy między innymi energię wiatru, światło słoneczne, opady czy fale morskie. 

Założenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii opiera się na następujących założeniach: 

  • Świadectwa pochodzenia energii będą przyjmowane w systemie aukcyjnym. Dzięki temu łatwiej będzie wybrać najkorzystniejszą ofertę. Przyjęty projekt zyska wsparcie rządu na 15 lat.
  • Opłata OZE - będzie doliczana do każdej wykorzystanej megawatogodziny prądu (2,27 zł). 
  • Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii będzie określał polski rząd, biorąc pod uwagę założenia polityki unijnej.
  • Przyjęto również stałe opłaty za energię z odnawialnych źródeł na 15 lat:
    • do 3 kW: 75 groszy za 1 kW energii dla dla hydroenergetyki (energia wodna), energetyki wiatrowej, a także słonecznej;
    • między 3 kW a 10 kW: 70 groszy za 1 kW dla biogazu rolniczego, 55 groszy dla biogazu ze składowisk, 45 groszy - biogazu z oczyszczalni ścieków, oraz 65 groszy dla hydroenergetyki, energetyki wiatrowej, a także słonecznej.

OZE w polityce unijnej

Mimo że odnawialne źródła energii wydają się bardzo atrakcyjne, koszty ich pozyskiwania są dość wysokie. Wraz z rozwojem technologii udaje się je jednak stopniowo minimalizować, tak by pozyskiwana energia była opłacalna. Celem Unii Europejskiej jest próg 20-procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Dla Polski wynosi to odpowiednio 15,5%. Rodzima gospodarka energetyczna jest w ogromnym stopniu uzależniona od węgla, co negatywnie wpływa na jakość powietrza. Dlatego odnawialne źródła energii powinny stanowić jeden z priorytetów polskiej gospodarki.