Propagowanie faszyzmu w Polsce. Przyzwolenie społeczne?

Kryzys w Europie prowadzi do szerzenia się skrajności ideologicznych. Neonazizm po polsku.

W Krakowie zatrzymano 35- letniego Bartosza Ś., który posiadał i rozpowszechniał płyty z faszystowskimi utworami nawołującymi do nienawiści na podłożu rasowym. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie złożyła zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

Według doniesień prokuratury mężczyzna przesyłał innym osobom 10 płyt, na których znajdowały się utwory z treściami propagującymi totalitarny ustrój państwa, a także szerzyły wrogość w stosunku do przedstawicieli innych wyznań i kultur.

Podejrzany przyznał się do winy.

Na początku listopada w Gdańsku-Wrzeszczu na Nowej Synagodze znaleziono cztery swastyki i znaki nazistowskie. Po zawiadomieniu policji przez Gminę Wyznaniowo Żydowską ujęto sprawcę, którym okazał się 18-letni gdańszczanin.

W Lublinie z kolei zatrzymano cztery osoby podejrzane o czynny udział w grupie przestępczej, która odpowiada za propagowanie faszyzmu, rasizmu i antysemityzmu. Trzech mężczyzn zostało złapanych na gorącym uczynku, kiedy rozwieszali plakaty o treści antyżydowskiej na przystanku autobusowym przy ulicy Doświadczalnej w Lublinie. Wśród nich znalazł się pracownik Muzeum na Majdanku, 50-letni Krzysztof K. Używał on służbowej drukarki do produkcji plakatów. Napisy, jakie na nich widniały, nie pozostawały wątpliwości co do ich antysemickiej wymowy, np.-"Syjoniści do domu", grafika nawiązywała do Gwiazdy Dawida.

Top Videos of the Day

Jak mówi Beata Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, wobec oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe i nadzór policyjny. Niektórzy z ujętych przyznali się do zarzucanych im czynów.

Wydarzenia te dowodzą, że wystąpienia faszystowskie są karalne. Dlaczego więc w Polsce działają międzynarodowe organizacje ekstremalne, a kolporterzy i wydawcy treści faszystowskich mają się całkiem dobrze?

Polska jest zapleczem poligraficznym dla międzynarodowych faszystów. To na tutejszym gruncie odbywają się obozy szkoleniowe dla neonazistów niemieckich. Narodowe Odrodzenie Polski jest częścią Międzynarodowej Trzeciej Pozycji, organizacji o charakterze nacjonalistycznym i rasistowskim, która siedziby swoje ma także w Anglii, Rumunii, Włoszech i Hiszpanii. Stowarzyszona jest z nią także NPD z Niemiec.

Inne niebezpieczne organizacje neofaszystowskie działające w Polsce to Combat 18, Kościół Twórcy i sieć Blood and Honour.

Występowanie tego typu zgrupowań w Polsce dowodzi braku poszanowania prawa, które mówi w art.13 Konstytucji, że działalność rasistowska jest nielegalna. Mówi o tym również Kodeks Karny, art. 256 i 257.