Andrzej Rzepliński, urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego, otrzymał i przyjął papieskie odznaczenie - Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice. 

Pro Ecclesia et Pontifice

Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) to jedno z najważniejszych odznaczeń dla osób świeckich przyznawanych przez Watykan. Ustanowił je papież Leon XIII 17 lipca 1888 roku, upamiętniając 50-lecie swojego kapłaństwa. Medal przyznaje się na wniosek biskupa diecezjalnego za szczególne zasługi w pracy na rzecz Kościoła. W przypadku profesora Andrzeja Rzeplińskiego doceniono jego pracę w Trybunale Konstytucyjnym i zgodność poglądów m.in. z nauczaniem Jana Pawła II.

Jednak przyjęcie takiego odznaczenia przez z definicji niezawisłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego wzbudza liczne kontrowersje.

Pytania o niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego

Dla serwisu Wyborcza.pl wypowiedział się dr Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego UW: - To szokujące. Dziwię się, że prezes przyjął to odznaczenie, a szczególnie, że przyjął je jako urzędujący prezes. To stawia wielki znak zapytania nad jego bezstronnością.

Trybunał Konstytucyjny to instytucja świecka, która stoi na straży prawa świeckiego państwa. Paweł Borecki od wielu lat krytykuje decyzje Trybunału w sprawie m.in. religii i krzyży w szkołach, a także Komisji Majątkowej. Przyjęcie przez profesora Rzeplińskiego odznaczenia stawia pod wielkim znakiem zapytania niezawisłość TK w sprawach wyznaniowych.

Top Videos of the Day

Jak mówi sam prezes TK Andrzej Rzepliński, fakt, że jest katolikiem, nie wpływa na bezstronność jego decyzji. 

Andrzej Rzepliński jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest od grudnia 2007 roku, a od 3 grudnia 2010 roku piastuje funkcję prezesa TK. Specjalizuje się w prawie karnym, kryminologii i prawach człowieka. Należy też do Komitetu Helsińskiego w Polsce. 

Wcześniej został uhonorowany dwoma ważnymi odznaczeniami: polskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 roku) oraz litewskim Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litewskiej.