Co pięć lat wybieramy w Polsce prezydenta, chyba że z jakiegoś powodu (na przykład w przypadku śmierci czy rezygnacji z urzędu) jego kadencja kończy się szybciej. Ta sama osoba może piastować urząd prezydenta tylko przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, a także nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i są w stanie zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze ma natomiast każdy pełnoletni obywatel Polski, a także osoby mieszkające na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).

Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Ważność wyborów nie jest zależna od frekwencji wyborczej, ale z reguły w Polsce jest ona najwyższa właśnie w czasie wyborów prezydenckich. Jeśli żaden kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów, wtedy zostaje zorganizowana druga tura głosowania, dwa tygodnie później. Uczestniczą w niej dwaj kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej turze. Aby zwyciężyć w drugiej turze wystarczy otrzymać więcej głosów, niż inny kandydat. Oznacza to też jednak ponad połowę ważnie oddanych głosów, gdyż głos jest ważny jedynie kiedy jest oddany na któregoś z tych dwóch kandydatów. Jeśli przed drugą turą któryś ze zwycięskich kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, straci prawo wyborcze albo umrze, wtedy w jego miejsce do wyborów w drugiej turze dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszej turze. Wtedy datę powtórnego głosowania odracza się o kolejne dwa tygodnie. Państwowa Komisja Wyborcza musi wtedy poinformować, w drodze uchwały, że nowy kandydat zostaje dopuszczony do wyborów prezydenckich w drugiej turze i musi ogłosić oficjalną datę ponownego głosowania.

W związku ze śmiercią Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku, wybory prezydenckie przypadające w III Rzeczpospolitej jesienią odbywają się teraz na wiosnę.

Pierwszym polskim prezydentem był Gabriel Narutowicz, wybrany w 1922 roku. Pozostałymi prezydentami II Rzeczypospolitej byli kolejno: Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki (przez dwie kadencje). Prezydentami na wychodźstwie w latach 1939-1991 byli: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat, Ryszard Kaczorowski. Prezydentem Krajowej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej czyli tzw. Polski Ludowej w latach 1944-1952 był Bolesław Bierut, a Przewodniczącymi Rady Państwa PRL w latach 1952-1989 kolejno: Aleksander Zawadzki, Edward Ochab, Marian Spychalski, Józef Cyrankiewicz, Henryk Jabłoński, Wojciech Jaruzelski. W wyborach prezydenckich III Rzeczpospolitej zwyciężali dotychczas: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski.