Wojsko polskie to ogólne określenie sił zbrojnych państwa polskiego. W obecnym kształcie funkcjonuje od przemian ustrojowych po 1989 roku i jest spadkobiercą Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W skład wojska polskiego III RP wchodzą Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojsko Specjalne. Obecnie też powstają Narodowe Siły Rezerwowe, których zadaniem jest zapewnienie etatów dla czterech wyżej wspomnianych jednostek. Osobną strukturą w ramach WP jest Żandarmeria Wojskowa, czyli organ ścigania, który dodatkowo odpowiada za dyscyplinę wojskową. O wojsku polskim dużo się mówi w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także pomysłach o powrocie do powszechnej służby wojskowej.

Najwyższym zwierzchnikiem wojska w Polsce jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje swoje funkcje za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Jemu z kolei podlega Sztab Generalny Wojska Polskiego. Szefa Sztabu można uznać za najważniejszego żołnierza w kraju. W przypadku wojny prezydent osobiście mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych, który bezpośrednio mu podlega. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o kierowaniu obroną w czasie wojny, którą prezydent Bronisław Komorowski podpisał 1 kwietnia 2015 roku.

Sama historia wojska polskiego jest bardzo długa i sięga czasów piastowskich. Wtedy to władcy dysponowali specjalnymi drużynami książęcymi. Własne wojsko mieli też Jagiellonowie. W nowożytnej historii I Rzeczypospolitej istniał podział na wojsko koronne i wojsko litewskie. Szczególną sławę zdobyła polska husaria, która siała postrach między innym pod Wiedniem w 1683 roku. Po rozbiorach wojsko polskie pojawiało się w różnych formach - od Legionów Dąbrowskiego przez armię Księstwa Warszawskiego po Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego (do upadku powstania listopadowego). W nowoczesnej formie odrodziło się po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W czasie II wojny światowej istniały wojskowe struktury w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, a także Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Od 1944 roku władze komunistyczne stopniowo zwalczały tak zwanych "żołnierzy wyklętych" i budowały własną armię. Funkcjonowała ona do 1989 roku.