Dziś USA są jednym z najpotężniejszych mocarstw światowych. Odgrywają ważną, wiodącą rolę w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) ze względu na swój ogromny potencjał militarny. Aktywnie też uczestniczą w polityce międzynarodowej. USA są krajem, który musiał wywalczyć swoją niepodległość. W 1776 roku brytyjskie kolonie na dzisiejszym Wschodnim Wybrzeżu powołały własny rząd i ogłosiły Deklarację Niepodległości. Do dziś 4 lipca, czyli data tego wydarzenia, jest największym amerykańskim świętem narodowym - Dniem Niepodległości. Deklaracja pociągnęła za sobą wojnę z Wielką Brytanią, którą jednak zwyciężyło młode państwo. W 1783 roku zostało zaś uznane przez Wielką Brytanię. Od tej pory sukcesywnie zwiększało swoje terytorium, aż w XX wieku, począwszy od I wojny światowej, stało się jednym z najważniejszych światowych mocarstw.

W USA obowiązuje ustrój prezydencki. Oznacza to, że prezydent ma silną władzę i bardzo szerokie kompetencje - jest organem wykonawczym, a zarazem głową państwa i szefem rządu. Wybierany jest co 4 lata przez elektorów i może sprawować urząd maksymalnie przez dwie kadencje. Prezydent USA cieszy się również dużym uznaniem w amerykańskim społeczeństwie. Bierze udział w najważniejszych wydarzeniach, często zabiera głos, a także kompleksowo buduje swój wizerunek. Prezydent Barack Obama zasłynął chociażby z tego, że brał udział w różnych zabawnych akcjach.

Parlament USA - Kongres, czyli władza ustawodawcza, składa się z dwóch izb: niższej, czyli Izby Reprezentantów, i wyższej - Senatu. Izba Reprezentantów liczy 435 członków wybieranych co 2 lata w wyborach powszechnych. Senat z kolei, w którym zasiada 100 senatorów, co 2 lata zmienia 1/3 składu w wyborach częściowych.

Pod względem ludności USA zajmują 3. miejsce na świecie (317 845 000 mieszkańców), a jeśli chodzi o powierzchnię - 4. miejsce (9 373 967 kilometrów kwadratowych). W skład federacji wchodzi obecnie 50 stanów. Najmłodszym są Hawaje, które dołączyły do USA w 1959 roku. Stany Zjednoczone aktywnie udzielają się w organizacjach międzynarodowych. Przodują w Sojuszu Północnoatlantyckim - w okresie zimnej wojny uchodziły za przywódcę świata zachodniego.