Ukraina to jeden z największych krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, którego częścią była do 1922 r. Po upadku ZSRR odzyskała niepodległość i od 1991 r. występuje jako samodzielne państwo unitarne. Graniczy z Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią i Federacją Rosyjską. Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską oraz uczestnikiem programu Partnerstwa Wschodniego.

Początki państwowości ukraińskiej datuje się na 9 wiek n.e. Początkowo państwo określane było jako Ruś Kijowska, złożona z księstw feudalnych. W XIV w. obszary południowo-wschodnie dostały się pod panowanie Polski i Litwy. Na terytorium Krymu osiedlili się Tatarzy, którzy utworzyli tam chanat. W 1596 r. tzw. Unia brzeska podzieliła ukraińskie duchowieństwo na kościół unicki związany z katolicyzmem i kościół związany z prawosławiem. Doprowadziło to waśni religijnych.

W XVI w. na terenach nad Dnieprem uformowała się kozaczyzna. Narodowy ruch kozaków występował przeciwko Rzeczpospolitej. Kozacy w walkach przeciwko Polsce zawarli sojusz z Rosją. Konflikt a potem rozejm w Andruszowie zakończył się podziałem Ukrainy między Polskę i Rosję.

Po rozbiorach Polski ziemie Ukrainy zachodniej trafiły pod panowanie austriackie. W części Ukrainy wcielonej do Rosji zwalczano wszelkie przejawy odrębności narodowej i kulturowej Ukraińców. Na terenie Galicji Austriacy wspierali nacjonalizm ukraiński jako przeciwwagę dla polskich dążeń narodowych. Po rewolucji październikowej 1917 r. proklamowano postanie suwerennej Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W 1922 r. Ukraina weszła w skład ZSRR. Kilka lat później kraj objęła masowa rusyfikacja, likwidowano wszelkie przejawy ukraińskiej odrębności. Przez kraj dwa razy przelała się ogromna fala głodu. Po wybuchu II Wojny Światowej ziemie Ukrainy Zachodniej (wschodnie tereny Polski) włączono w skład republiki radzieckiej. Od 1941 do 1944 r. cała Ukraina znajdowała się pod okupacją niemiecką. Na terenie zachodniej Galicji rozwinął się ruch nacjonalistyczny, powstała Ukraińska Powstańcza Armia (UPA).Nacjonaliści ukraińscy współpracowali z hitlerowskimi Niemcami. Walki z UPA trwały aż do 1956 r. Po wojnie, z krótkimi przerwami utrzymywała się polityka rusyfikacji. Ruchy niepodległościowe odżyły w okresie pierestrojki. W 1986. r doszło do największej katastrofy na terytorium Ukrainy, wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Ukraina proklamowała niepodległość w 1991 r. Pierwszym krajem, który uznał jej suwerenność była Polska. Nowe władze kraju wyraziły chęć nawiązania bliższej współpracy z krajami Zachodu i zbliżenia się do wspólnoty europejskiej. W kraju wprowadzano reformy polityczne i gospodarcze mające zreformować strukturę z postsowieckiej na bliższą krajom Europy. Kraj uzyskał status członka stowarzyszonego z UE i NATO.

W 2004 r. wybuchła na Ukrainie tzw. pomarańczowa rewolucja. Był to protest przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim oraz represje wobec opozycji, w tym polityczne zabójstwo dziennikarza Georgija Gongadze. Ówczesna władza dążyła także do zbliżenia z Rosją. Przez kraj przetoczyła się fala protestów z największym, na kijowskim placu Majdan. Siłom prodemokratycznym udało się doprowadzić do powtórki wyborów, które zwyciężył Władimir Juszczenko reprezentujący demokratów. Na czele nowego rządu stanęła działaczka opozycyjna Julia Tymoszenko. Rozpad demokratycznej koalicji doprowadził jednak do wyborów, po których do władzy wrócił prorosyjski Wiktor Janukowycz.

Na przełomie 2013/2014 r. wybuchła na Ukrainie fala protestów po działaniach rządu hamujących proces zbliżenia kraju z Unią Europejską. Największe demonstracje odbywały się w Kijowie na placu Majdan. Ruch zwany Euromajdanem był brutalnie pacyfikowany przez rządowe siły bezpieczeństwa. W konsekwencji doprowadził jednak do usunięcia prezydenta Wiktora Janukowycza i wyboru nowych, prozachodnich władz. Wydarzenia w Kijowie pociągnęły za sobą ostrą reakcję Rosji, która po marionetkowym referendum anektowała Krym, a później rękoma tzw. separatystów doprowadziła do wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy. Krwawe walki o rejon Donbasu pochłonęły już wiele tysięcy ofiar. Rosja, pomimo prób międzynarodowej mediacji nie utrzymuje zawieszenia broni w tym rejonie.