Twój Ruch to partia polityczna reprezentująca centrolewicowy nurt polskiej polityki. Związana ściśle z osobą jej założyciela i przewodniczącego Janusza Palikota. Powstała w 2013 r. jako koalicja kilku ugrupowań lewicowych. Osią tej koalicji był Ruch Palikota powstały w 2011 r. W tym samym roku, w trakcie wyborów parlamentarnych ugrupowaniu udało się wprowadzić do Sejmu 40 posłów. Nowa partia uzyskała aż 10 proc. poparcia, a większość jej posłów nie była wcześniej znana z działalności politycznej. Sensacją wyborów stały się mandaty dla Anny Grodzkiej oraz Roberta Biedronia - kandydatów oficjalne deklarujących swoją odmienną orientację seksualną.

W skład Twojego Ruchu weszły także Stowarzyszenie Europa Plus związane z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, partia Racja Polskiej Lewicy. Do ugrupowania przystąpiła część działaczy Socjaldemokracji Polskiej oraz organizacja kobieca "Ruch Kobiet".

W trakcie kongresu w 2013 r. ugrupowanie przyjęło nazwę Twój Ruch. Wybrano nowe władze z przewodniczącym Januszem Palikotem na czele. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Marek Siwiec. W zarządzie nowej partii znaleźli się Andrzej Rozenek, Artur Dębski, Robert Kwiatkowski czy Łukasz Gibała. Szefem rady politycznej wybrano prof. Janusza Hartmana, jednego z inicjatorów powołania nowej partii.

Po porażce w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku nowo zawiązana koalicja rozpadła się. Także w klubie parlamentarnym Twojego Ruchu zaczęło dochodzić do rozłamów. Z klubu odeszły takie postaci jak Anna Grodzka, Artur Dębski, Armand Ryfiński czy Roman Kotliński. Po serii kontrowersyjnych wypowiedzi i publikacji z partii został wykluczony Jan Hartman, jeden z jej głównych założycieli. Klub, pomimo statusu parlamentarnej opozycji udzielił poparcia rządowi Ewy Kopacz. Kolejną klęską okazały się wybory samorządowe, gdzie Twój Ruch uzyskał zaledwie 1 proc. poparcia w skali kraju. Kandydaci partii nie zdobyli ani jednego mandatu radnych województw. Z początkiem 2015 roku z klubu parlamentarnego odeszło kolejnych 12 członków. Ostatecznie klub z 4 pozostałymi posłami przekształcił się w koło.

Przewodniczący Twojego Ruchu Janusz Palikot ogłosił jednak swój start w wyborach prezydenckich. Większość sondaży przedwyborczych daje mu jednak poparcie w granicach 2 proc.