W XXI wieku rewolucja w Tunezji rozpoczęła tak zwaną arabską wiosnę. Większa demokratyzacja kraju i zmiany w konstytucji ściągnęły na kraj niechęć ze strony islamskich radykałów. 18 marca 2015 roku w Tunisie doszło do zamachu terrorystycznego. Zginęły w nim 23 osoby, w tym Polacy. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie Państwo Islamskie.

Na przedmieściach dzisiejszego Tunisu istniała słynna Kartagina - pierwotnie kolonia fenicka, która z czasem stała się potęgą i została zniszczona przez Rzymian. Po epoce panowania rzymskiego i bizantyjskiego tereny dzisiejszej Tunezji zostały podbite przez Arabów. W latach 1574-1881 znajdowały się pod panowaniem Imperium Osmańskiego, później zaś, do 1956 roku, w którym proklamowano niepodległość Tunezji, były francuskim protektoratem. W latach 1987-2011 krajem rządził prezydent Zajn al-Abidin ibn Ali. Początkowo był zwolennikiem większej demokratyzacji, jednak z czasem wycofał się z wielu rozwiązań, a w praktyce w Tunezji obowiązywał system jednopartyjny. Pod koniec 2011 roku w kraju wybuchły protesty społeczne, które doprowadziły do obalenia prezydenta (uciekł z Tunezji). Od tej pory państwo przechodzi stopniową transformację ustrojową. W 2014 roku uchwalono nową konstytucję. Zmiany w Tunezji sprawiły, że uaktywniły się tam radykalne grupy islamskie. Po zamachu w Tunisie jednak służby państwowe przeprowadziły sprawną operację antyterrorystyczną. W jej trakcie zabito przywódcę terrorystów odpowiedzialnych za zamach.

Stolicą Tunezji jest Tunis, inne większe miasta to Safakis, Arjana, Bizerta, Kabis i Susa. Językiem urzędowym jest arabski. Kraj zamieszkuje około 10,5 miliona osób. Podstawę gospodarki tunezyjskiej stanowią rolnictwo, przemysł wydobywczy i naftowy, a także - w dużej mierze - turystyka. Ta ostatnia nieco wyhamowała po rewolucji i ostatnim zamachu terrorystycznym. Tunezja uchodzi za najbardziej liberalny kraj w arabskim kręgu kulturowym. Na jej terenie można podziwiać zabytki i pamiątki od paleolitu przez kultury starożytne (Kartagina, Rzym) po bizantyjskie, arabskie i berberyjskie. Największą grupę etniczną stanowią Arabowie (98%).