TTIP to skrót od Transatlantic Trade and Investment Partnership (czyli pol. Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne). Obok niego często pojawia się też TAFTA - Transatlantic Free Trade Area (pol. Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu). W kwietniu 2015 roku negocjacje wkroczyły w decydującą fazę. Pomysł stworzenia wspólnego rynku USA-Unia Europejska ma zarówno zagorzałych zwolenników, jak i wielu krytyków.

Zawarcie umowy gorąco popiera komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström. W wywiadzie dla Blasting News zapewniła, że jest spokojna o porozumienie i nie wywoła ono największych problemów w historii Unii, o czym często mówią przeciwnicy. Przytacza również dane z analizy zamówionej przez Komisję Europejską w londyńskiej instytucji CERP (Centre for Economic Policy Research). Zgodnie z badaniami gospodarka unijna może zyskać 119 milionów euro rocznie po zawarciu porozumienia. Dla Stanów Zjednoczonych będzie to zysk na poziomie 95 milionów euro. PKB Unii ma też szansę wzrastać o dodatkowe 0,5-1% 10 lat po podpisaniu umowy. TTIP to także likwidacja wielu barier celnych, a także powstanie największego rynku na świecie.

Przeciwnicy TTIP nie są przekonani, czy rzeczywiście korzyści będą na takim poziomie, a jeśli już, to czy przełożą się na lepszą sytuację pracowników. Znany ekonomista Pierre Defraigne przestrzega, że w przypadku ewentualnych fuzji przedsiębiorstw w ramach nowo powstałego wspólnego rynku może dojść do znacznych zwolnień. O ile dla Unii Europejskiej porozumienie znajduje się w centrum zainteresowań, o tyle Stany Zjednoczone prowadzą także inne podobne negocjacje z gospodarkami azjatyckimi. Wszystko też wskazuje na to, że te drugie będą zawarte szybciej, co może wpłynąć na kształt umów transatlantyckich - niekoniecznie korzystny dla Europy.

Wiele krytyki wywołują także okoliczności negocjacji, które w dużej mierze są tajne. Trudno też powiedzieć, kiedy ewentualne porozumienie zostanie zawarte. Cecilia Malmström podkreśla, że nie jest to kwestia 2015 roku, choć przy odpowiedniej mobilizacji i dużych postępach w negocjacjach TTIP/TAFTA może być sfinalizowane w 2016 roku.