Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja charytatywna. Jej celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Każdego roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z całego kraju organizują zbiórkę żywności oraz innych produktów pierwszej potrzeby - ubrań, lekarstw, środków czystości, pomocy naukowych. Zebrane przedmioty w formie paczek trafiają jako świąteczna pomoc do najuboższych. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy oraz darczyńców, na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem do domów potrzebujących rodzin trafia paczka ze wsparciem materialnym. Celem akcji jest także spełnianie marzeń dzieci z ubogich rodzin.

Sama idea Szlachetnej Paczki nie polega jedynie na doraźnej pomocy materialnej. Ma być również impulsem do zmiany i poprawienia swojej sytuacji. Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają , że dla uczestników ważne jest spotkanie z drugim człowiekiem, zrozumienie jego bolączek i potrzeb.

Projekt działa już od 12 lat. Początkowo był małą inicjatywą krakowskich studentów, członków duszpasterstwa akademickiego. Grupa pod przewodnictwem ks. Jacka Stryczka zorganizowała przedświąteczną zbiórkę dla 30 rodzin. Rokrocznie akcja zyskiwała coraz większą liczbę uczestników. Obecnie działa jako ogólnopolskie przedsięwzięcie, w które włączają się także osoby publiczne. Projekt ma wsparcie Papieża Franciszka oraz pary prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich. Za jego koordynację odpowiada Stowarzyszenie Wiosna, którego prezesem został ks. Jacek Stryczek.

Całe przedsięwzięcie opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu wolontariuszy. Może nim zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Wolontariusz odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz przeszkolenie. Poznaje też rodzinę, której będzie pomagał. Zbiera o niej informacje, czy rodzina powinna być włączona do projektu. Dba o przygotowanie paczki, którą później dostarcza potrzebującym. Wolontariusz ma za zadanie zidentyfikować potrzeby wybranej rodziny.

Skala pomocy organizowanej przez Szlachetną Paczkę rokrocznie wzrasta. W 2013 r. wartość przekazanych darów wynosiła 33,1 mln zł. W ramach Szlachetnej Paczki 530,5 tys darczyńców przekazało podarunki do 17 684 rodzin.