Warunki uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym określa ustawa z 2011 r. o kierujących pojazdami. Prawa jazdy mają odmienne kategorie i przyznaje się je na różne rodzaje pojazdów. Do kierowania jednośladem, w tym motocyklem o różnej pojemności uprawnia dokument kategorii A. Najpopularniejszym wydawanym zaświadczeniem jest prawo jazdy kategorii B na pojazdy dwuśladowe, w tym samochody osobowe. Aby zasiąść za kierownicą autobusu trzeba postarać się o dokument kategorii D. Takie zaświadczenie uprawnia też do kierowania ciągnikiem rolniczym.

Prawo jazdy może otrzymać każda osoba spełniająca wymagane kryteria. Wszystkie kategorie wymagają od kandydata osiągnięcia odpowiedniego wieku. Dla kategorii B wiek ten wynosi 18 lat. Chętny do uzyskania prawa jazdy musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Kolejnym etapem jest udział w kursie szkoleniowym podzielonym na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie kursu teoretycznego kandydat poznaje przepisy drogowe. Część praktyczna odbywa się za kierownicą pojazdu. Przyszły kierowca poznaje najpierw manewry na placu, a później w praktyce uczy się zasad jazdy jako uczestnik ruch. Szkolenie prowadzone jest zawsze pod okiem specjalnie przygotowanego instruktora. Obie części zakończone są egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Pozytywna ocena na egzaminie z obu części pozwala zdobyć dokument prawo jazdy.

Kursant w ramach przygotowania do egzaminu musi odbyć minimalną liczbę godzin szkolenia. Dla Kategorii B to odpowiednio 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Kandydat na własne życzenie ma prawo uczestniczyć w dodatkowych lekcjach. Do egzaminu praktycznego można przystępować do skutku w wybranym przez siebie ośrodku WORD. Po trzeciej nieudanej próbie trzeba jednak po raz kolejny przystąpić do egzaminu z teorii.

Dokument prawa jazdy nie może być wydany osobie, u której w badaniu lekarskim stwierdzono aktywne uzależnienie od alkoholu czy środków odurzających. Nie dostanie go także osoba, wobec której wcześniej sąd czy orzeczenie ds. wykroczeń na podstawie prawomocnej decyzji odebrało uprawnienia do kierowania pojazdem.