Praca to rodzaj działalności człowieka, miara wysiłku włożonego przez człowieka czy maszynę do uzyskania danego dobra. Praca jest świadomą czynnością polegającą na włożonym wysiłku, mającą na celu osiągnięcie założonego celu. Praca to też czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. Praca w ekonomii jest jednym z trzech czynników produkcji. Za pomocą działalności pracy człowiek lub maszyna uzyskuje wartość ekonomiczną w kształcie towarów i usług. Praca dotyczy też sytuacji, w których stosuje się czynności lub właściwości maszyn, zwierząt, narzędzi i materiałów. Praca według Adama Smitha: Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów.

Praca rozumiana w sensie prawnym jako zatrudnienie. Jest to umowa między pracodawcą i pracownikiem. Relacje między tymi stronami regulowane są przez Kodeks pracy. W sensie ekonomicznym pracodawca układa zajęcia tak, aby były wydajne i przynosiły zysk. Pracownik podejmuje pracę w rewanżu za pensję (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22 § 1 kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r. SA.). Zatrudnienie funkcjonuje w sektorze publicznym, w gospodarstwach domowych oraz w organizacjach non-profit.

Praca może być rozumiana na kilka sposobów: od wysiłku włożonego w wytworzenie danego dobra po punkt na mapie.

Praca rozumiana jako wielkość fizyczna.

SS "Praca" - polski zbiornikowiec.

Praca - film z 1915 roku.

Miejscowości w Polsce

1. Praca - wieś w województwie łódzkim, w gminie Wola Krzysztoporska należąca do powiatu piotrkowskiego.

2. Praca - kolonia w województwie łódzkim, w gminie Wola Krzysztoporska należąca do powiatu piotrkowskiego.