Plotka to zjawisko z pogranicza psychologii, socjologii i nauk o komunikowaniu. Występuje na co dzień w życiu społecznym. Jest elementem interakcji pomiędzy ludźmi. Służy komunikowaniu się między jednostkami, nawiązywania między nimi relacji. Daje też upust drzemiącym w jednostce instynktom, jak ciekawość, zazdrość czy wzajemna rywalizacja.

Aby ją skonstruować potrzebne są co najmniej trzy podmioty. Pierwsza z nich to osoba kreująca informację i ją przekazująca. Druga tą informację odbiera i przetwarza. Trzecia z nich stanowi podmiot, którego plotka dotyczy.

Plotka definiowana jest najczęściej jako nieprawdziwa i krzywdząca informacja przekazywana na temat danej osoby. Jej konsekwencją jest utrata dobrego wizerunku i zaufania. Plotki nie należy mylić z pogłoską. Ta ostatnia służy opisywaniu nie tylko ludzi, ale zjawisk i zdarzeń. Od plotki różni się także wiarygodnością. Pogłoski przeważnie bywają prawdziwe, a plotka najczęściej bywa wytworem fantazji.

Plotkowanie to zjawisko powszechne i nieuniknione. Badania socjologiczne wskazują, że aż 70 proc. prywatnych rozmów zawiera w sobie element plotki. Pomimo negatywnych skojarzeń, jakie wywołuje to zjawisko, plotka pełni wiele ważnych funkcji. Ma zadanie kontrolne, piętnujące zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Może też uchronić przed kłopotami, np. przed kontaktami z osobą o złej opinii w środowisku. Plotka poprawia status w grupie, przedstawiając plotkującego jako osobę dobrze poinformowaną. Poza walorami społecznymi i poznawczymi plotka powoduje odczuwanie przyjemności i budowanie intymnych relacji między rozmówcami.

Badacze zaprzeczają, że wszystkie plotki mają z założenia charakter kłamliwy. Rozchodząca się informacja może zawierać elementy prawdy połączonej z nadinterpretacją. W procesie rozpowszechniania się jest poddana mutacjom, co ostatecznie wpływa na jej treść. Specyficznym rodzajem plotek są tzw. makroplotki występujące w postaci legend miejskich.

Plotka na stałe weszła do kultury popularnej. Dotyczy ona zwłaszcza fenomenu celebrytów. Wokół tego zjawiska rozrosła się cała gałąź przemysłu rozrywkowego. Opowieści z życia bogatych i sławnych pojawiały się na łamach prasy już na początku ubiegłego wieku. Swoje apogeum osiągnęło w tzw. złotych latach Hollywood, kiedy gwiazdy kina poruszały wyobraźnię masowego widza.

W latach 60 pojawili się tzw. paparazzi, czyli fotoreporterzy polujący na prywatne zdjęcia gwiazd. Czasy internetu i mediów społecznościowych wniosły nową jakość do zjawiska showbiznesowych plotek. Dotychczasowy dystans między gwiazdami a fanami znacznie się skrócił. To za sprawą takich środków jak Facebook, Twitter czy Instagram. Gwiazdy chętnie z nich korzystają, kreując w ten sposób swój własny wizerunek.

Nieodzownym elementem plotek na temat gwiazd jest prasa brukowa oraz portale internetowe. Serwis Pudelek jest jedną z najczęściej odwiedzanych polskich witryn internetowych, plasującą się w pierwszej dziesiątce popularności.