Piotr Duda jest polskim działaczem związkowym i od 2010 piastuje stanowisko przewodniczącego NSZZ "Solidarność". Urodził się w 1962 roku w niewielkiej miejscowości Wielowieś, położonej na Górnym Śląsku.

Od 1980 pracował w Hucie Gliwice jako tokarz. Rok później został wcielony do wojska i w latach 1981-1983 służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Podczas stanu wojennego jego oddział ochraniał gmach telewizji przy ul. Woronicza w Warszawie. Piotr Duda brał też udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w UNDOF w Syrii na Wzgórzach Golan. Po wyjściu z wojska wrócił do pracy w Hucie Gliwice.

Początkowo nie udzielał się zbytnio w "Solidarności," ale kiedy Huta na przełomie lat 80. i 90. wpadła w tarapaty finansowe uaktywnił się jako działacz związkowy, współorganizując strajk. Wystąpił w programie Elżbiety Jaworowicz, gdzie stanął w obronie zakładu i został zauważony przez Mariana Krzaklewskiego, który był wówczas liderem NSZZ "Solidarność". Ten docenił jego zdolności przywódcze i umiejętność zjednywania sobie sympatii ludzi.

W 1992 Piotr Duda został wybrany na stanowisko przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ "Solidarność". Trzy lata później znalazł się w składzie prezydium zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w 1997 roku objął funkcję skarbnika zarządu regionu. Powierzono mu też wówczas rolę skarbnika Ruchu Społecznego AWS w okręgu katowickim (był nim w początkowym okresie działalności partii). W 2002 roku wygrał wybory na przewodniczącego "Solidarności" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Został ponownie wybrany na to stanowisko w 2006 i w 2010 roku. Był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności".