Otwarte fundusze emerytalne wprowadzono w Polsce po reformie z 1999 roku, autorstwa rządu Jerzego Buzka. Pozwalają one na gromadzenie pieniędzy w ramach tak zwanego II filaru. Każdy ubezpieczony miał obowiązek wybrać jeden z OFE, do którego następnie trafiała część składki emerytalnej. Nie była ona objęta podatkiem dochodowym, a pieniądze z OFE podlegały dziedziczeniu. Do zmian doszło po reformach rządu Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach. Nowe zasady wywołały szeroką dyskusję społeczną, mówi się też o szkodliwej ingerencji państwa w gospodarkę. Ostatecznie OFE przybrały charakter dobrowolny. Fundusze emerytalne mają obowiązek inwestować środki w sposób ustalony przez prawo.

Nową ustawę o zmianach w systemie emerytalnym podpisał prezydent Bronisław Komorowski 27 grudnia 2013 roku. Zgodnie z regulacją skarbowe papiery wartościowe z OFE trafiły do ZUS, a następnie zostały umorzone. Równie ważne było, wspomniane wyżej, wprowadzenie dobrowolności OFE. W dniach od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku ubezpieczeni mogli zadecydować, czy chcą przekazywać część składki emerytalnej (2,92% podstawy wymiaru składki) do OFE. W tym celu należało złożyć odpowiednią deklarację - jej brak oznaczał rezygnację z OFE. Decyzję można jeszcze zmienić w tych samych dniach w 2016 roku, a później co 4 lata. Ponadto 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE będą stopniowo przekazywane na subkonto emerytalne w ZUS. Często także pomija się fakt, że Skarb Państwa przejął depozyty sądowe otwartych funduszy emerytalnych, a chodzi o kwoty w wysokości kilku miliardów złotych.

Po reformach Platformy Obywatelskiej udział OFE w rynku zdecydowanie zmalał. W II filarze pozostało ponad 2,5 miliona ubezpieczonych - tyle osób złożyło wspomniane deklaracje. Zmiany w systemie emerytalnym ominęły tak zwany III filar, który nadal pozostaje dobrowolny. W jego skład wchodzą indywidualne konta emerytalne (IKE), pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy inne formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.