Marian Kowalski urodził się 15 sierpnia 1964 roku w Lublinie. Kojarzony jest przede wszystkim z Ruchem Narodowym, choć działalność polityczną zaczął dużo wcześniej. Znajduje się w gronie kandydatów na prezydenta w wyborach 10 maja 2015 roku. Już w 1992 roku wstąpił do partii Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej, rok później zaś do Unii Polityki Realnej (w 2014 roku weszła w skład Ruchu Narodowego). Marian Kowalski wystąpił z UPR po wyborach do europarlamentu w 2009 roku, a w 2010 wstąpił do Obozu Narodowo-Radykalnego, organizatora słynnych Marszów Niepodległości z okazji 11 listopada. W 2011 roku kandydował do Sejmu z list Kongresu Nowej Prawicy (jako osoba bezpartyjna). W 2012 roku środowiska organizujące Marsze powołały szerszy Ruch Narodowy. Ten z kolei utworzył w 2014 roku partię o tej samej nazwie. Jak wyżej wspomniano, Marian Kowalski zajął w niej stanowisko wiceprezesa.

W programie politycznym na wybory prezydenckie 2015 roku Marian Kowalski postuluje między innymi:

· zmiany w konstytucji i wprowadzenie silnej władzy prezydenckiej - na wzór USA;

· likwidację powiatów i zmniejszenie kompetencji gmin oraz miast;

· obniżkę podatków i uproszczenie ordynacji podatkowej;

· niezależność w ramach Unii Europejskiej, w tym wypowiedzenie traktatu lizbońskiego i pakietu klimatyczno-energetycznego;

· stworzenie silnej armii wraz z przeszkoleniem obywateli w zakresie obronności - a do tego w każdym powiecie kluby strzeleckie.

Poza działalnością stricte polityczną Marian Kowalski założył w połowie lat 90. Komitet Obrony Kupców i Rzemieślników, który wywalczył obniżkę opłat miejskich dla mniejszych firm, był również przez 4 lata ławnikiem w sądzie rejonowym w Lublinie. W wyborach prezydenckich startuje pod hasłem "Silny człowiek na trudne czasy", co można interpretować niejako dosłownie - Marian Kowalski od wczesnej młodości trenuje kulturystykę. Trzykrotnie zdobywał III miejsce w mistrzostwach województwa lubelskiego (1982-1984), a w 1990 roku zorganizował otwarte mistrzostwa kulturystyczne w rodzinnym Lublinie. Był również szefem pierwszej lubelskiej siłowni (1988-1993).