Lech Wałęsa to polski polityk i działacz związkowy. Legendarny lider strajku w Stoczni Gdańskiej, który doprowadził do utworzenia "Solidarności". Przywódca podziemnej organizacji, internowany przez komunistyczne władze w stanie wojennym. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Po upadku komunizmu w 1989 r. pierwszy prezydent niepodległej Polski. Przez tygodnik "Time" uznany jednym ze 100 najważniejszych ludzi stulecia.

Urodził się 29 września 1943 r w Popowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Lipnie. W 1967 r. złożył podanie o przyjęcie do pracy w gdańskiej Stoczni im. Lenina. Pracował tam jako elektryk okrętowy.

W 1970 r. brał udział w strajkach stoczniowców Wybrzeża. Uczestniczył w rozmowach robotników z Pierwszym Sekretarzem PZPR Edwardem Gierkiem. W 1976 r. został zwolniony ze stoczni za krytykę prorządowych związków zawodowych. Zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Nawiązał współpracę z działaczami KOR. W latach 70. zainteresowała się nim Służba Bezpieczeństwa, która wzywała go na liczne przesłuchania. Zdaniem przeciwników Wałęsy mógł on wówczas podpisać zobowiązanie do współpracy. Wałęsa utrzymuje, że dokumenty na jego temat są fałszywkami spreparowanymi przez SB.

W 1980 r. stanął na czele strajku w stoczni, zainicjowanego wcześniej przez Bogdana Borusewicza. Wszedł do komitetu strajkowego, a potem stanął na jego czele. Opowieść Wałęsy o skoku przez płot, dzięki któremu dostał się na teren zamkniętej stoczni po latach doczekała się statusu legendy.

Zwolniony wcześniej Wałęsa został przywrócony do pracy i stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był sygnatariuszem porozumienia z delegacją rządową. W 1981 r został wybrany przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Po ogłoszeniu stanu wojennego internowany i osadzony w ośrodku w Arłamowie. W 1983 r. przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla, którą odebrała jego żona Danuta Wałęsa.

W 1989 r. stanął na czele rozmów przy Okrągłym Stole. Negocjacje poprzedziły mniej oficjalne spotkania z władzą w ośrodku w Magdalence. W ramach porozumienia przeprowadzone pierwsze, częściowo wolne wybory, w których Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ "S" odniósł zwycięstwo.

Po zwycięskich wyborach w 1990 r Lecha Wałęsa został pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem III RP. Urząd sprawował do grudnia 1995 r. W 1992 r podpisał tzw. małą konstytucję. Przyczynił się do obalenia rządu Olszewskiego po opublikowaniu listy Macierewicza. Walkę o kolejną kadencję przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Lech Wałęsa w kolejnych wyborach wspiera Platformę Obywatelską i jej przewodniczącego Donalda Tuska. Wszedł w skład komitetu honorowego Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. Wałęsa udziela się na arenie międzynarodowej. Prowadzi liczne wykłady i spotkania.