Ten rodzaj reklamy często określany jest terminami angielskimi, takimi jak social ad czy public service advertising. Jednak nie każdą reklamę niekomercyjną można uznać za społeczną - nie dotyczy to na przykład reklamy politycznej. Kampanie społeczne są organizowane zarówno w poszczególnych krajach, jak i międzynarodowo. Przykładem tej ostatniej jest niedawna akcja pod nazwą "Nie jestem czarownicą", która ma na celu walkę z przemocą w Afryce i oskarżeniami o czary. Kampanie dotyczą wielu aspektów życia społecznego:

· Tolerancji - przykładem jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową czy Muzyka Przeciwko Rasizmowi. Druga jest kampanią polską zainicjowaną przez Marcina Kornaka, założyciela oraz prezesa Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które walczy z rasizmem. Jej cele to promowanie tolerancji i wielokulturowości, a także walka z zachowaniami rasistowskimi i szowinistycznymi. Kampania była jednym z największych wydarzeń w środowisku muzycznym w 1997 roku. Doczekała się też rozwinięcia między innymi w formie specjalnego albumu muzycznego z takimi artystami, jak na przykład T.Love, Homo Twist czy Big Cyc.

· Troski o zwierzęta - ciekawa jest akcja Żółta Wstążka. Zachęca ona do przyczepiania żółtej wstążki zwierzakom, które nie czują się komfortowo w tłumie czy w hałaśliwym mieście. Znak ten ma informować osoby wokół, że czworonóg źle znosi nadmierne zainteresowanie i mocno się przy tym stresuje.

· Kultury i edukacji - tu warto wspomnieć słynną akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, która rozpoczęła się w 2001 roku. Zachęcała do codziennego czytania dzieciom - aktywności, która wspomaga ich wszechstronny rozwój. Inicjatorką kampanii była Irena Koźmińska z Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom. Oprócz znaczenia lektur i tekstu podkreślano troskę o wysoką jakość programów telewizyjnych czy gier komputerowych.

· Zdrowia i bezpieczeństwa - dużym sukcesem zakończyła się kampania "Pij mleko, będziesz wielki!". Określenie to weszło nawet do języka codziennego. Inne akcje w tym obszarze to na przykład "Prowadzę - jestem trzeźwy" czy "Płytka wyobraźnia to kalectwo" (ostrzeżenie przed skokami do wody w nieznanych miejscach).