Jan Paweł II, włas. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po napaści Niemiec na Polskę przerwał studia i pracował jako robotnik w podkrakowskich kamieniołomach. Planował karierę poety, jednak pod wpływem wydarzeń wojennych zdecydował się zostać księdzem. W trakcie okupacji wstąpił do konspiracyjnego seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946 r. Dalszą naukę kontynuował w rzymskim seminarium. Studia zakończył doktoratem, a po zdobyciu habilitacji wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szatę biskupią przyjął w 1958 r. W 1963 r. z został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a pięć lat później kardynałem. Brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II reformującego kościół katolicki. Współdziałał przy tworzeniu orędzia pojednawczego do biskupów niemieckich. W całym okresie swej krakowskiej posługi działał w duszpasterstwie akademickim, przyciągając na swe wykłady tłumy studentów.

Wybrany papieżem 16 października 1978 r. Nominacja na biskupa Rzymu była wielkim

zaskoczeniem zarówno dla wiernych jak i ówczesnych władz komunistycznych. Karol Wojtyła był bowiem pierwszym papieżem, który nie pochodził z Włoch. Poza tym reprezentował kościół zza żelaznej kurtyny. W 1979 r. odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. Historycy oceniają, że wizyta papieża- Polaka dała impuls do utworzenia "Solidarności" i w konsekwencji upadku komunizmu w Europie Wschodniej.

Jan Paweł II był ciężko ranny w zamachu, do jakiego doszło w maju 1981 r. na placu Świętego Piotra. Turecki zamachowiec Ali Agca celował do papieża z pistoletu. Jan Paweł II niemal cudem uniknął śmierci. Twierdził, że swoje ocalenie zawdzięcza modlitwie do Matki Boskiej Fatimskiej. Sam ostatecznie pojednał się ze swoim zamachowcem. Do tej pory nie udało się jednak rozwiązać zagadki, jakie były motywy zamachu i kto tak naprawdę za nim stał.

Jan Paweł II nazywany był papieżem-pielgrzymem. W trakcie swojego pontyfikatu odbył 104 podróży do 129 krajów na całym świecie. Był inicjatorem światowych spotkań z młodzieżą. Tradycję tę podtrzymują następcy papieża-Polaka. Biskup Rzymu zwołał 14 synodów biskupich, mianował 232 kardynałów. Wydał 14 encyklik, w tym "Redemptor hominis" (łac. Odkupiciel człowieka), "Laborem exercens" (O pracy ludzkiej), czy "Evangelium vitae" (Ewangelia życia).

Jan Paweł II był też inicjatorem dialogu między religiami. Działał na rzecz pojednania chrześcijan i Żydów. Był pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi. Nawiązywał też stosunki z duchownymi prawosławnymi, protestanckimi czy wyznawcami islamu.

Papież Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r. po ciężkiej chorobie. Po jego śmierci rozpoczął się proces beatyfikacji, a następnie kanonizacji. Proces zakończył papież Franciszek, który w 2014 r. ogłosił Jana Pawła II świętym kościoła katolickiego oraz patronem rodzin.