Islam to religia należąca do grupy wyznań monoteistycznych. Opiera się o wiarę w jednego Boga. Najświętszą księgą Islamu jest Koran i to z niej wyznawcy czerpią ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Religia ta ma korzenie wspólne z chrześcijaństwem oraz judaizmem. Jej nazwa oznacza poddanie się Bogu. Wyznawcy islamu wierzą w nauki proroka Mahometa, który miał przekazać objawienie wspólne dla chrześcijan i Żydów. Głosicielami objawienia byli Abraham, Mojżesz i Jezus. Przesłanie to powinno jednak być uzupełnione o wersety Koranu przekazane Mahometowi przez Archanioła Gabriela. Objawienie miało miejsce między 610 a 632 rokiem naszej ery.

Podstawą wiary wyznawcy islamu jest pięć zasad. Każdy muzułmanin ma obowiązek wyznawać wiarę w jednego Boga, praktykować pięciokrotną modlitwę w ciągu doby, pościć w miesiącu ramadan, dzielić się jałmużną z ubogimi oraz przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. Początkowo islam był głoszony przez plemiona arabskie. Dziś ta religia rozpowszechniła się na całym świecie, a jej wyznawcy stanowią najliczniejszą grupę tuż po chrześcijanach.

Islam ortodoksyjny dzieli się na trzy odłamy; sunnicki, szyicki oraz charydżycki. Najczęściej spotykanym symbolem tej religii jest półksiężyc. Pierwotnie symbolizował on kalifat, jednak w tradycji utrwalił się jako symbol całego wyznania. Półksiężyc znajduje się w godle wielu państw islamskich.

Prorok Mahomet urodził się 570 roku w Mekce. W 610 r. doznał pierwszego objawienia, po którym przez przeciwników został zmuszony do ucieczki do Medyny. Datę wyprawy Mahometa uznaje się za początek ery muzułmańskiej i od niej liczy się kolejne lata kalendarza. Religia szybko rozprzestrzeniała się wśród ludów arabskich. Jej zwolennicy zaczęli podbijać wielkie obszary na całym Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Na zachodzie dotarli do Półwyspu Iberyjskiego. Oprócz objawienia proroka Mahometa spisanego w formie Koranu, wyznawcy islamu posługują się Sunną, czyli zbiorem praw. Islamskie prawo i religia pozostają ze sobą w ścisłej zależności. Władza religijna kalifatu jest jednocześnie władzą polityczną. W państwie islamskim religia, prawo państwowe oraz moralność są ze sobą powiązane. Tylko w niektórych państwach islamskich funkcjonuje rozdział religii od państwa. Arabia Saudyjska i Afganistan zrównały prawo religijne z państwowym (szariat).

Początki XX wieku to okres radykalizacji islamu. Część wyznawców przyjęła fundamentalistyczny model wiary. Głosili potrzebę odrodzenia tradycyjnej wiary i przeciwstawienia się modernizacyjnym wpływom Zachodu. Ważnym impulsem stała się islamska rewolucja w Iranie i dojście do władzy radykalnych przywódców szyickich na czele z ajatollahem Chomeinim. Fundamentalistyczne ruchy islamskie, zarówno szyickie jak i sunnickie rozwijają się w większości państw islamskich. Organizacje jak Hamas czy Hezbollah odgrywają rolę w konflikcie izraelsko-palestyńskim. ISIS to radykalna, salaficka organizacja terrorystyczna dążąca do utworzenia kalifatu na terenie Syrii i Iraku. Grupy tego typu powołują się na wezwanie do dzihadu, czyli świętej wojny między muzułmanami a wszystkimi "niewiernymi", zwłaszcza obywatelami państw zachodnich.