Niepodległość Irlandii liczy się od 1921 roku, kiedy podpisano traktat angielsko-irlandzki - oznaczał on koniec dominacji brytyjskiej. W 1937 roku nowo powstały kraj przyjął konstytucję. Irlandia od 1973 roku jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnoty Europejskiej). Patronem kraju jest święty Patryk. 17 marca przypada jego święto - narodowa uroczystość. Większość Irlandczyków mówi tylko po angielsku, co jest śladem wielowiekowej zależności od Wielkiej Brytanii. Celtycki język irlandzki stopniowo wraca do łask, tym bardziej że to jeden z języków oficjalnych Unii Europejskiej.

Pierwsze osadnictwo na Irlandii sięga około 10 tysięcy lat wstecz. W epoce Cesarstwa Rzymskiego wyspa zachowała niezależność. W V wieku święty Patryk podjął się jej chrystianizacji. W średniowieczu Irlandia ulegała silnym wpływom normańskim, a później angielskim. W epoce Tudorów zakończył się swoisty proces podporządkowywania wyspy Anglii. Na podziały narodowościowe nakładały się religijne - Irlandczycy i tak zwani Staroanglicy pozostali przy katolicyzmie, natomiast nowi osadnicy ze Szkocji i Anglii byli protestantami. W latach 1641-1652 miało miejsce irlandzkie powstanie, które zostało krwawo stłumione przez Olivera Cromwella. Nasiliło to także represje ze strony Brytyjczyków. W latach 1845-1849 Irlandię nawiedziła klęska głodu, co rozpoczęło wielki proces emigracji - szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że w latach 1800-1920 aż 8 milionów osób na stałe opuściło wyspę.

Po I wojnie światowej zaczęło kształtować się współczesne państwo irlandzkie. Na mocy traktatu z 1921 roku stało się ono dominium brytyjskim. Dokonano też podziału kraju - północno-wschodnia część, zdominowana przez protestantów, pozostała w Wielkiej Brytanii. Konstytucja z 1937 roku wprowadziła pełną niezależność Irlandii.

Stolicą Irlandii jest Dublin. Kraj zamieszkuje około 4,5 miliona osób. Szacuje się jednak, że aż 12-16 milionów osób pochodzenia irlandzkiego mieszka poza wyspą - głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Walutą krajową jest euro, a największą wspólnotą wyznaniową pozostaje Kościół katolicki. Administracyjnie Irlandia dzieli się na cztery prowincje. Gospodarka irlandzka opiera się na takich głównych sektorach, jak przemysł elektroniczny i informatyczny, farmaceutyczny i chemiczny, metalurgiczny, włókienniczy i poligraficzny. Oficjalnymi językami są irlandzki i angielski, z tym że tego pierwszego, jako języka ojczystego, używa zaledwie około 77 tysięcy osób. Około 1,77 miliona anglojęzycznych mieszkańców wyspy deklaruje, że zna choć trochę język irlandzki.