Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca sieci lokalne, rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Z informatycznego punktu widzenia Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Internet został stworzony w USA dla środowiska naukowego i akademickiego jako rozwinięcie sieci ARPANet (którą uruchomiono 1969), a następnie rozszerzony na inne firmy i instytucje. Według innej teorii Internet powstał w wyniku prac amerykańskiej organizacji badawczej RAND Corporation, która zajmowała się badaniami nad możliwościami dowodzenia w przypadku wybuchu wojny nuklearnej.

Internet składa się z 3 poziomów. Pierwszym z nich jest sieć szkieletowa, która obejmuje zespół węzłów w USA. Każdy z węzłów dysponuje pełną informacją o wszystkich sieciach dołączonych do Internetu i o trasach, którymi należy kierować pakiety przeznaczone do tych węzłów. Bo sieci szkieletowej są podłączone są serwery i rutery, którymi zarządzają dostawcy Internetu i to oni przyłączają do sieci użytkowników. Informacje w Internecie są przesyłane w postaci pakietów, które mają średnio 1500 bajtów. Komputery znajdujące się w sieci są oznaczone wieloczłonowymi identyfikatorami i literowymi .

Pierwsze internetowe łącze analogowe zostało uruchomione w 1990 roku (w Polsce 1993). Internet jest wykorzystywany głównie do wyszukiwania i pozyskiwania informacji, udostępnianych przez instytucje i osoby prywatne przede wszystkim w postaci stron hipertekstu i zorganizowanych w system World Wide Web (WWW). Zawiera on także cyfrowe zapisy obrazów , sekwencji filmowych i dźwięku. Przeglądarki WWW takie jak Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari czy Opera umożliwiają efektywne wyszukiwanie informacji.

Ogólnodostępny Internet sprawia, że zawiera on dużą ilość informacji mało użytecznych lub niewiarygodnych. Nietrudno jest umieszczać w nim informacje niezgodne z prawem i często stwarza problemy związane z prawem autorskim, gdyż pozwala na łatwe kopiowanie i przekazywanie utworów zapisanych w postaci cyfrowej.