Dał się poznać opinii publicznej jako rzecznik partii Janusza Palikota. Był jednym z najbliższych współpracowników tego polityka. Jednak w związku z zastrzeżeniami do finansów partii najpierw zrezygnował z pełnionego stanowiska (4 marca 2015 roku), a dzień później poinformował o odejściu z Twojego Ruchu. Od tego momentu jest posłem niezrzeszonym.

Urodził się 17 marca 1969 roku w Warszawie. Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, których ostatecznie nie ukończył. Działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich, był też między innymi redaktorem naczelnym periodyku studenckiego "Na Przekór". W 1997 roku rozpoczął pracę w tygodniku "NIE" Jerzego Urbana - od 1999 roku był dziennikarzem śledczym, a w latach 2006-2011 zastępcą redaktora naczelnego. Został także członkiem Stowarzyszenia Ordynacka (zasiadł też w jego zarządzie), wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Klubu Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa oraz członkiem Stowarzyszenia Neutrum.

W początkach działalności politycznej był związany z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej. Już w 1993 roku startował w wyborach parlamentarnych z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jednak nie uzyskał mandatu posła. Później był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a także SLD. Mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Startował z listy Ruchu Palikota w okręgu katowickim. W tym samym roku wybrano go na rzecznika partii, zasiadał również w jej zarządzie. W 2014 roku kandydował na urząd prezydenta m.st. Warszawy - zdobył 2,28% głosów. W II turze poparł urzędującą prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Przez kilka lat uchodził za jednego z najbliższych i najwierniejszych współpracowników Janusza Palikota. Wielokrotnie musiał zabierać głos, jako rzecznik prasowy, w trudnych i kontrowersyjnych sprawach. Gdy światło dzienne ujrzał problem nieopłacania składek ZUS członkom partii Twój Ruch, stopniowo stawał się coraz większym krytykiem Janusza Palikota. Jest zwolennikiem pełnego rozdziału Kościoła i państwa. Postanowił także oficjalnie wystąpić ze wspólnoty kościelnej.