NGO, czyli organizacje pozarządowe (ang. non-governmental organization), to instytucje, które nie prowadzą działalności nakierowanej na zysk ani nie są częścią struktur rządowych. Amnesty International jest jedną z międzynarodowych NGO. Jej członkowie to osoby solidarne z ludźmi, którzy padają ofiarą łamania praw człowieka. AI często zabiera głos na forum międzynarodowym, dzięki czemu zaobserwowane problemy nabierają rozgłosu. Przykładem jest krytyka egipskiego wyroku, w którym skazano byłego prezydenta Mohammeda Morsiego na 20 lat więzienia. Według Amnesty International proces miał charakter polityczny i nieobiektywny.

Amnesty International finansuje swoją działalność ze składek członkowskich oraz darowizn. To organizacja istniejąca ponad podziałami państwowymi, religijnymi i kulturowymi. Podstawową formą aktywności AI są kampanie. Organizacja zbiera i opracowuje dane, a następnie przystępuje do działania. Charakterystyczne dla Amnesty International są maratony pisania listów. Biorą w nich udział wszyscy chętni, którzy - zgodnie z nazwą - ręcznie piszą listy w obronie między innymi więźniów sumienia, czyli osób prześladowanych za swoje poglądy. Za pomocą tego narzędzia, a także świetnie zorganizowanych kampanii AI często wywiera naciski na reżimy, które krytykowane przez opinię publiczną niekiedy rezygnują z wykonywania kar. Jednak Amnesty International nie ogranicza swoich akcji wyłącznie do więźniów sumienia. Monitoruje sytuację na świecie pod kątem przestrzegania wszystkich praw człowieka. Ostro skrytykowała kampanię reklamową domu mody Dolce & Gabbana, w której sesje zdjęciowe przypominają sceny gwałtu. AI jest również zdecydowanym przeciwnikiem kary śmierci.

Amnesty International funkcjonuje od 1961 roku - wtedy to zorganizowano akcję wysyłania listów w obronie więźniów sumienia. Od kilkudziesięciu lat wywiera skuteczne naciski na władze i organizacje międzyrządowe, by wprowadzały regulacje prawne z poszanowaniem praw człowieka. Polski oddział AI - Stowarzyszenie Amnesty International Polska - powstał w 1989 roku, a w 1990 został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku.