Jak anulować mandat? Jak nie pozwolić odebrać sobie prawa jazdy? Odpowiedź na te pytania wcale nie musi brzmieć: to jest niemożliwe do osiągnięcia. W Internecie pojawiła się aplikacja Anuluj-Mandat.pl, której twórcy postanowili ułatwić życie kierowcom. Generuje skuteczne pisma procesowe (81% umorzeń już na etapie przygotowawczym, a 99% wygranych spraw sądowych we wszystkich instancjach).

Anuluj sobie mandat, który nie jest mandatem.

Wielu prawników ma negatywny stosunek do poczynionych ostatnio zmian w prawie drogowym. Należy do nich także Tomasz Parol - twórca wspomnianej wcześniej aplikacji internetowej Anuluj-Mandat.pl. Podważa on, między innymi, zapis o możliwości zatrzymania prawa jazdy na podstawie wskazań radaru.

Mandat, wystawiony na tej podstawie, jest stosunkowo łatwy do anulowania, bo właściwie… nie jest mandatem. W takiej sytuacji wysłanie wniosku o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia sprawcy wykroczenia drogowego powinno sprawę rozwiązać. Otrzymane wezwanie nie spełnia wymogów formalnych art. 97 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, więc nie może być uznawane za mandat. Przed przyjęciem mandatu kierowca powinien przyznać, że to on kierował autem, co nie miało miejsca. Domaganie się od właściciela pojazdu wskazania osoby kierującej także narusza jego prawa procesowe, a wideo-rejestratory nie mierzą prędkości śledzonego pojazdu.

Natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy nie jest zgodne z Konstytucją RP

Tomasz Parol uważa także, że przepis o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące nie jest zgodny z Konstytucją RP, i dzieje się tak przynajmniej z dwóch powodów.

Top Videos of the Day

Pierwszy z nich jest taki, że artykuł 45 i 77 konstytucji daje prawo do odwoływania się do sądu w sytuacji, gdy prawa obywatela są naruszane, więc natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy jest z nim sprzeczne. Druga sprawa odnosi się do sytuacji, kiedy kierowca zapomni prawa jazdy, zostawiając je w domu. Funkcjonariusz policji nie może wówczas go odebrać. Musi przecież wystawić pokwitowanie, a nie jest w stanie tego uczynić, jeśli nie dostanie dokumentu do ręki. Jeżeli nastąpi zatrzymanie za przekroczenie dozwolonej prędkości, można w przypadku kwestionowania jego zasadności nie przyjąć mandatu i odwołać się. W przypadku trafienia sprawy do sądu, skuteczne może być podważenie wiarygodności urządzenia użytego do pomiaru prędkości. Nawet w sytuacji wydania przez sąd niekorzystnego wyroku, nadal istnieje droga odwoławcza. Dopiero wtedy, kiedy nastąpi uprawomocnienie się wyroku, starosta będzie mógł wydać decyzję o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Zresztą nawet wtedy można odwoływać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy przedstawione sposoby na anulowanie mandatu i niepozwolenie na odebranie prawa jazdy są etyczne, pisząca się nie wypowiada. Faktem jest, że coraz więcej kierowców korzysta z akcji Anuluj sobie mandat, korzystając z przysługujących im praw oraz luk w przepisach. #prawo jazdy #policja