W życie wchodzą nowe przepisy, które wprowadzają spore zmiany. Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym grozi możliwość utraty prawa jazdy bezpośrednio przez policjanta. Samo #prawo jazdy zostanie utracone na okres 3 miesięcy. Jeśli kierowca będzie prowadził samochód bez prawa jazdy, to okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. Jednak jeśli mimo to zdecyduje się nadal kierować autem, to starosta może wydać decyzję o pozbawieniu go uprawnień do prowadzenia pojazdu. Aby móc odzyskać prawo jazdy trzeba będzie ponownie zdać egzamin.

Dodatkowo przepisy także dotyczą tych, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób - niezgodną z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Również w tym przypadku kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Kary dla pijanych kierowców

Nowe przepisy zaostrzają także regulacje dotyczące pijanych kierowców, a także osób, które pod wpływem alkoholu doprowadziły do wypadku. Okres zakazujący prowadzenia pojazdów został wydłużony do 10-15 lat, a najkrótszy wynosi 3 lata.

Dodatkowo, nietrzeźwi kierowcy będą musieli się liczyć z wyższymi karami finansowymi. Sąd będzie od teraz stosował sankcję wynoszącą co najmniej 5 tysięcy złotych, która to będzie dotyczyć osoby złapanej pierwszy raz, a nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych dla recydywistów.

W przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego kara będzie nie mniejsza niż 10 tysięcy złotych, a pieniądze pozyskanie w ten sposób będą przekazywane poszkodowanym osobom.

Top Videos of the Day

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy będzie przestępstwem

Nowe przepisy powodują także, że od 18 maja kierowcom prowadzącym pojazd bez prawa jazdy grozić będzie grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności nawet do 2 lat. Dodatkowo sąd otrzymuje uprawnienie do orzeknięcia również zakazu prowadzenia pojazdów.

Surowiej także dla młodych kierowców

Nowe przepisy powodują także zaostrzenie kar dla młodych kierowców. Osoby, które w ciągu 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się popełnienia przestępstwa związanego z komunikacją lub trzech wykroczeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacyjnego, przekroczenia dozwolonej prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym lub prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, również utracą prawo jazdy.

Rozwiązanie dotyczące młodych kierowców zacznie obowiązywać od 3.01.2016 roku. #polskie prawo