Jak już w tym miejscu pisaliśmy, niedawno Sejm podjął uchwałę o nowelizacji kodeksu drogowego. Dokonane w nim zmiany dotyczą surowszego traktowania tych kierowców, którzy łamią przepisy drogowe, jeżdżąc bez odpowiednich uprawnień, przekraczają dozwoloną prędkość, prowadzą pod wpływem alkoholu albo przewożą większą liczbę pasażerów niż przewiduje dowód rejestracyjny. Zaostrzenie przepisów ruchu drogowego ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

>>> ZOBACZ: Zmiany w przepisach ruchu drogowego

W ślad za uchwałą sejmową idą działania MSW, które właśnie przygotowało zmiany taryfikatora mandatów. Oczywiście, jak można się spodziewać, przyszłe stawki będą w większości wyższe niż dotychczasowe.

Oto jakie.

Zmiany taryfikatora mandatów

  1. Kierowca, który zaparkuje w miejscu dla niepełnosprawnych bez odpowiedniego uprawnienia oraz wylegitymuje się wystawioną dla osoby niepełnosprawnej kartą, może otrzymać mandat w wysokości 1000zł.
  2. Za posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnienia grozi ukaranie mandatem w kwocie 300 zł.
  3. Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych lub miejscu zastrzeżonym pociągnie za sobą mandat w wysokości 800 zł.
  4. Osoba, która porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym bez koniecznego elementu odblaskowego (obowiązek taki wprowadzono 31 sierpnia 2014 r.) może zostać ukarana mandatem o maksymalnej wysokości 100 zł - dolna granica nie została określona.
  5. Wjazd samochodu ciężarowego na ulicę z zakazem wjazdu dla ciężarówek albo złamanie zakazu wjazdu pojazdów o masie większej niż określona może pociągnąć następstwo w postaci mandatu 500 zł. W zamierzeniu ma się to przyczynić do lepszej ochrony dróg przez niszczeniem przez pojazdy o zbyt dużej masie.
  6. Osoby, które bez kasku poruszają się tzw. czterokołowcem, mogą zapłacić mandat w wysokości 100 zł.

Łagodniej potraktowani zostaną natomiast rowerzyści (już w listopadzie 2013 r zmieniono kwalifikację kierowania pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, z przestępstwa na wykroczenie).

Top Videos of the Day

Nietrzeźwemu rowerzyście grozić będzie kara pieniężna 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) - od 300 do 500 zł.

Źródło: Dziennik wschodni.pl, niezalezna.pl #prawo jazdy