Alexa
Uczestnicy 'Szkoły Sztuki' z instruktorami (fot. Krzysztof Krzak)
Edukatorzy: Maciej Biedka, Marcin Jedlikowski i Wojtek Mazan (fot. Krzysztof Krzak)
Katarzyna Kozińska wręcza dyplom jednej z uczestniczek zajęć (fot. Krzysztof Krzak)
Fragment wystawy 'Szkoły Sztuki' w Ostrowcu Świętokrzyskim (fot. K. Krzak)
Fragment wystawy 'Szkoły Sztuki' (fot. Krzysztof Krzak)
Zabawki według młodych twórców (fot. Krzysztof Krzak)
Maski - efekt zajęć w 'Szkole Sztuki' (fot. Krzysztof Krzak)
1 z 7

Photogallery - Ostrowiecka 'Szkoła Sztuki' i jej efekty